Кашицы вывод 1797

КАШИЦы вывод 1797 герб Саламандра

НИАБ, ф. 1730, оп. 1 д. 66 л. 101-102

Ежи с. ян с. лукаш     с. антон павел игнат юлиан

Габриэль дети александр и ян

Александр с лукаш (с. ян иосиф михаил антон якуб)

Ян габриэлев с. теодор (с. адам и иосиф) Иосиф (с. стефан антон ян и павел) давид (с. стефан)

В нов. Фл. Негневичи кубарка церковь Любча