Колковский вывод 1825 г.

КОЛКОВСКИЙ вывод 1825 г. герб остоя

НИАБ, ф. 616 оп. 1 д. 258 л. 160-162

В Завилейском повете фл. Гайдамовичи в орш фл. Воловня

16.04.1621 михаил петрович с. Ежи 1747 тест. 4.05.1779

Ежи с. Казимир (с. Бенедикт 28.03.1790 андрей 1800 вацлав 1807)