Лесницкий линия рода 1797 г. в Браславском повете

Лесницкий линия рода 21.11.1797 в Браславском повете

ЛГИА, ф. 46, д. 22, л. 746

Мартин 1690 дети ян 1716 и петр 1712

Ян с. Никодим (с. Игнатий иосиф юстиниан)

Петр ж. елена габриэлевич с. Казимир симон 1746 с сыном адамом 1760, стефан 1746 с сыном симоном