Чечукович вывод 1820 г. герб Корчак

ЧЕЧУКОВИЧ вывод 1820 г. герб Корчак

В Слон. Фл. Старинки

Павел тест. 5.09.1713 ротмистр с. героним (с. казимир 5.12.1776)

Казимир с. непомуцен 1807 виктор 1816 иосиф 1819