Юревич линия рода 1796 г.

Юревич линия рода 1796 г. в Браславском повете

ЛГИА, ф. 46 оп 1 д 21 л. 807

Ян 1591 с. Мацей

Мацей с ян (с. Август)

Август дети петр казимир и станислав (с. ежи)

Ежи дети иосиф симон мартин

Мартин дети ежи доминик иосиф (с. Бенедикт ян) томаш (с. Доминик и ян) ян (с. Франц и антон)