Cтепура вывод 1809 г.

СТЕПУРА вывод 1809 г. герб Окша

НИАБ, ф. 616 оп. 1 д. 295, л. 52-63

1525 Николай с. теодор, станислав 1608-тест. 10.10.1631, вавринец

Вавринец с. мартин ияхим

Станислав с. базилий ян михаил

Ияхим вавринцев с. константин

Ян станиславов с. теодор (с. ян станислав 1802 мацей антон 1802)

Константин с. павел 17.07.1738 (с. михаил 8.07.1765 игнат 15.05.1772 иосиф 14.12.1766)

Михаил станиславов с. леон 1763-тест. 10.03.1800

Леон с. флор 20.05.1747 (с. ян 25.05.1790) игнат 30.07.1741 (с. антон 20.01.1773 андрей 30.11.1776 михаил 14.07.1779 николай 1780)

Фл. Пыртичи в Пол, мозолева в, Полошковичи, Авдющицы в Нов.