Петкевич вывод 1822 герб Траба

ПЕТКЕВИЧ вывод 1822 г. герб Траба

НИАБ, ф. 616 оп. 1 д. 225 л. 93-97

1729 казимир с. иосиф 19.03.1710 (с. винцент 6.04.1755 и базилий 18.06.1756)

Ян с. антон (с. ияхим фелициан фабиан)

Франц с. станислав тест. 13.03.1772 (с. николай)

Михаил дети антон (с. адам 18.04.1785) иосиф (с. игнат 9.07.1773) станислав тест. 4.01.1783 ж. тереса бородич (дети карл и тадеуш (с. франц)