Навойша вывод 1817 г. герб Вукры

НАВОЙША вывод 1817 г. герб Вукры в МН.

НИАБ, ф. 616 оп. 1 д. 147 л. 1-4

Симон тест. 11.07.1658 с. стефан 17.1.1670.(с. николай тест. 13.01.1792)

Николай с. габриэль 8.10.1772 (с. винцент 19.01.1799 симон 9.07.1809 антон 9.02.1812 теофил 15.09.1813) андрей 15.01.1779 (с. адам 3.09.1815 константин 8.09.1815) стефан 9.12.1785

Фл. Василькова