Селицкий Светлик вывод 1816

СЕЛИЦКИЙ СВЕТЛИК вывод 1816 г. из Новогр.

НИАБ, ф. 616 оп. 1 д. 127 л. 144-147

1566 иосиф григорьев с. стефан

Стефан с. константин (с. иосиф 1722)

Иосиф константинов с. никита (доминик 1772 лаврен 1778 петр 1782)