МИКУЛЬСКИЙ ВЫВОД 1803 Г.

МИКУЛЬСКИЙ вывод 1803 г. герб Сас под Новогрудком

НИАБ, ф. 616 оп. 1 д. 27 л. 143

Мсихаил с. иосиф

Симон с. винцент август константин петр

Матеуш с. иосиф станислав брат николай и людвик

Томаш с. антон казимир игнат станислав

Ежи с. андрей иосиф антон