Полянский герб Покор вывод

ПОЛЯНСКИЙ вывод 1802 г. герб и придомок Покор в Минске

НИАБ, ф. 1732 оп. 1 д. 24 л. 193-196

Лукаш 1625-тест. 1690 с. Петр 1682 данила 1688 николай 1690-1706 симон и ян фл. хвестово

Владислав в мн. Фл. Суринты с. Франц (с. Томаш станислав николай михаил) и флор (с. Казимир фелициан 1794 игнат)

Фелициан с. Петр ян иосиф

Игнат флоров с. Антон

Мацей николаев 1700 с. Винцент и михаил (с. Иосиф юстиниан и ян)

У яна михалова с. Виктор и игнатий

Андрей симонов 1700 с. Теодор (с. Ян и базилий)

У яна теодорова с. Бенедикт б. базилий (с. Теодор и август)

Станислав симонов 1700 с. Григорий (с. Игнатий с сыном тадеушем и михаил с сыном томашем)

Ян симонов 1700 дети григорий антон и мацей (с. марк)

У марка мацеева с. Лукаш

Антон янов с. Базилий ян (с. Григорий и томаш) михаил (с. Симон и винцент)

Григорий янов с. Александр (с. эльяш) стефан (с. Петр и мартин) доминик (с. Казимир ян матеуш)

Александр симонов с. Константин леон (с. Леон и симон) базилий (с. Адам и томаш)

Роман симонов с. Томаш (с. Матеуш с сыном тадеушем)

Владислав янов 1700 с. Казимир иосиф кароль и михаил (с. Матеуш и станислав)