Станкевич линия рода 30.01.1798

Станкевич линия рода 30.01.1798 г. в Браславском повете

ЛГИА, ф. 46 д. 23 л. 56 об

Давид 1665 с. Мартин ежи станислав и антон

Ежи с. Ян (с. Петр мартин и михаил) бартоломей войтех и адам (с. Антон франц и доминик)