Мацкевич линия рода 1796 г.

Мацкевич линия рода 1796 г.

ЛГИА, ф. 46 д 21 л. 806

Петр с. Мартин (с. ян) ежи (с. Матеуш) мацей (с. Владислав станислав юстиниан винцент)