Выржиковский герб Слеповрон

Выржыкоўскія гербу “Слепаўрон”

Першы вывад і прызанне ў дваранстве атрымалі ў Віленскім ДДС 18.12.1819 (6 частка) Па родаваму паданню паходзілі ад ротмістра Мельніцкай зямлі Польскага Каралеўства Войцаха Янавіча, які атрымаў прывілей караля Яна Казіміра на ўрад мсціслаўскага скарбніка 20.01.1678[2].

II калена

2/1. Казімір, мельніцкі ротмістр, забяспечыў пасаг жонцы на маёнтку Выржыкі ў Мельніцкай зямлі (1716)[4], уведзены у сан каплана 13.8.1785, жонка Марыяна Багдановіч

IV калена

6/2. Якуб, хрышчаны 23.05.1773 у Жупранскім касцёле, ротмістр Мельніцкай зямлі, арандаваў фальв. Відаўшчына ў Ашмянскім павеце Віленскай губ. (1816)[6] жонка Караліна Падгайская

9/5. Павел, хрышчаны 23.05.1796, жонка Разалія Голуб

10/5. Мацвей, хрышчаны 15.01.1803

11/5. Мікалай, хрышчаны 06.10.1794

V калена

12/7. Францішак,

13/6. Казімір, хрышчаны 10.11.1810 у Жолудскім касцёле

14/8. Павел, хрышчаны 07.03.1816 у Вяляціцкім касцёле

15/6. Пётр-Павел, хрышчаны 01.07.1817 у Жолудскім касцёле

16/9. Іпаліт, хрышчаны 02.10.1821 у Вяляціцкім касцёле

17/8. Фартунат, хрышчаны 11.01.1823 у Вяляціцкім касцёле

Прызнаны ў дваранстве пастановай Мінскага ДДС 17. 02. 1826 (6 частка). Звестак пра зацвярджэнне указам Сената не адшукана.

НГАБ, Ф. 319, воп.1, спр. 133, арк. 103-112

НГАБ, Ф. 319, воп. 2, спр. 620, арк. 40-47.

Асабовы паказальнік

Багдановіч (Bohdanowicz) Марыяна

Бядлевіч (Bedlіеwісz) Кацярына

Відоўская (Widowska) Канстанцыя

Голуб (Holub) Разалія

Крынская (Krzynska) Караліна

Мальчэўская (Malczewska) Марыяна

Падгайская (Podhayska) Караліна

Паплаўская (Poplawska) Ганна

Геаграфічны паказальнік

Барысаўскі пав. Мінскай губ.

Відаўшчына-фаль. Ашмянскага пав. Віленскай губ.

Віленская губ.

Выржыкі-маёнт. Мельніцкай зямлі Польскага Каралеўства

Мельніцкая зямля Польскага Каралеўства

Мінская губ.

Польскае Каралеўства


[2] Складзена «пасля 40-га тыдня»1673 і актыкавана 16.01.1787 у Мельніцкім гродскім судзе

[4] Уведзены у сан 13. 08. 1785

[6] Выдаў сваякам па лініі Паўла (8, 10,11,) пасведчанне аб належнасці да агульнага роду 9. 02. 1826