Вербицкий

Вержбіцкія гербу “Слепаўрон

Апісанне гербу – Ф. 319, воп.1, спр. 32 а, арк. 544-544 адв.

Iкалена

1. Мікалай Паўлавіч, валодаў фаль. Белеў у Мінскім ваяв. паводле дарчага запісу сыну Ярашу 6.03.1621[2]

II калена

2/1. Яраш, жонка Гальшка Ластоўская, аршанскі стольнік[4]

III калена

3/2. Ян, аршанскі стольнік (прывілей караля Яна Казіміра 18.06.1656)[6]

6/4. Ежы, жыў у 1732[8]

9/4. Тэафіл, жонка Тэадора Улашэвіч, мінскі скарбнік, памёр да 1772[10],

17/5. Бенедыкт, хр. 29.07.1698, жонка Ганна Боуфал, набыў трэццюю частку фаль. Алехноўшчына у Мінскім ваяв. ад Юзафа и Сафіі з Грынкевіч Маліноўскіх 1.07.1771[12]

VI калена

22/16. Міхаіл,

23/16. Станіслаў,

24/16. Ігнаці,

25/19. Якуб,

26/19. Юзаф, віленскі ротмістр 1785

27/15. Казімір,

28/15. Андрэй,

29/15. Станіслаў

30/17. Ян, жонка Роза Васілеўская, пражываў у ваколіцы Мажэйкі Ашмянскага пав. Віленскай губ. 1806, арандаваў пустэчу у Хелхаўскім прыходзе Ашмянскага пав. Віленскай губ. 13.04.1816

31/17. Стэфан, хр. 3.09.1743, набыў шостую частку ваколіцы Мяжэйкі у Ашмянскім пав. Віленскай губ.7.06.1806, трымаў па заставе ад Ігнація Казубоўскага пустэчу у фаль. Парадоўшчына 4.05.1810

32/20. Якуб. хр. 20.08.1747 у Краснасельскім касцёле, старадубаўскі ротмістр (патэнт 14.06.1780 старадубскага харунжага Антона Эйдзятовіча), набыў фаль. Уша Левашоўская Мінскага ваяв.у Міхаіла Казубоўскага 28.01.1792

33/20. Юзаф, хр. 18.03.1759 у Краснасельскім касцёле, віленскі харунжы (патэнт 13.06.1785 ад віленскага харунжага Тызенгауза), падсудак Віленскага павятовага суда 23. 07.1801, вілейскі межавы суддзя 1820

VII калена

34/16. Францішак, жонка Кацярына Галееўская, адвакат у Мінскім земскім судзе 1785, полацкі ротмістр (патэнт 29.07.1786), атрымаў у дар ад брата Андрэя фаль. Кукелі у Мінскім ваяв. (10.01.1791), набыў фаль. Вязынкі 1. 10.1815, прызначаны мінскім гранічным суддзёй 28.03.1834

35/16. Міхаіл,

36/16. Станіслаў,

37/16. Ігнаці,

38/15. Казімір,

39/15. Андрэй

40/15. Якуб

41/15. Станіслаў

42/17. Ян, хр. 21.10.1769 у Ельскім касцёле

43/18. Стэфан,

44/18. Ян, хр. 22.06.1769 у Бярэзінскім касцёле

45/18. Юзаф, хр. 16.03.1770 у Бярэзінскім касцёле

46/18. Станіслаў, хр. 18.10.1784 у Бярэзінскім касцёле

47/18. Міхаіл, хр. 13.06.1792 у Бярэзінскім касцёле

48/21. Ян,

VIII калена

49/34. Канстанцін Стэфан, нарадз. 24.08.1802, асэсар Мінскага павятовага суда 1833, тытулярны саветнік

50/34. Міхаіл, нарадз. 13. 08.1810, закончыў Віленскі універсітэт, асэсар мінскай казённай палаты 1834

51/34. Бенедыкт Юзаф, нарадз. 24.03. 1814

52/34. Аляксандр Матэвуш, нарадз. 12.10.1815

53/43. Ян, хр. 19.06.1791 у Гродзіскім касцёле

54/43. Аўгуст, хр. 15.10.1801 у Мінскім кафедральным касцёле

55/18. Юзаф,

56/18. Міхаіл,

IX калена

Прызнаны у дваранстве Мінскім ДДС 20.11.1802, 20.11.1820, 1.05.1821, 23.6.1823, 20.12.1834 (6 частка). Зацверджаны указам Сената 21.5.1835.

Крыніцы:

НГАБ, ф. 319, воп. 2, спр. 477, арк. 175-178, 350 адв.-351

НГАБ, ф. 319, воп. 1, спр. 32 а, арк. 544-548

Асабовы паказальнік

Будоўская (Budowska) Люцыя

Боуфал (Boufall) Ганна

Васілеўская (Wasilewska) Разалія

Галееўская (Goliewska) Кацярына

Грынкевіч (Hrynkiewicz) Сафія

Кукель (Kukiel) Разалія

Ластоўская (Lostowska) Гальшка

Маркевіч (Markiewicz) Ганна

Маліноўскія (Malinowski)

Чартовіч (Czortowicz) Кацярына

Ян Казімір, кароль

Геаграфічны паказальнік

Алехноўшчына-маёнт. Мінскага ваяв.

Ашмянскі пав.

Ашмянскі пав. Віленскай губ.

Белеў-маёнт. Мінскага ваяв.

Віленская губ.

Высокае-маёнт. Ашмянскага пав.

Вязынкі –маёнт. Мінскай губ.

Кабаны-маёнт. Мінскага ваяв.

Копцеў-маёнт. Ашмянскага пав.

Кукелі-маёнт. Мінскага ваяв.

Мінскае ваяв.

Мінская губ.

Мfжэйкі-ваколіца Ашмянскага пав. Віленскай губ.

Неваўшчызна-маёнт. Мінскага ваяв.

Парадоўшчына-маёнт. Ашмянскага пав. Віленскай губ.

Уша Левашоўская-маёнт. Мінскага ваяв.

Вяржбіцкія гербу “Слепаўрон

Iкалена

1. Міхаіл Ярашавіч, маніфеставаў на камандуючага расійскім войскам князя Далгарукага за захоп рухомасці і дакументаў у маёнт. Белеў Мінскага ваяв. 09.08.1660[14]

3/1. Юры, паводле квітацыйнага запісу жыў у 1718

4/1. Андрэй, забіты у 1732[16]

8/4. Францішак

IV калена

9/5. Казімір,

10/5. Андрэй,

11/5. Якуб

12/5. Станіслаў

13/7. Іосіф, купіў фаль. Уша ў Мінскім ваяв. у мінскага ротмістра Міхаіла Казубоўскага у 1792[18], трымаў фаль. Данкі у Вілейскім пав. Мінскай губ. па дарчай бацькі 20.06.1799 жонка Кацярына Галіеўская

2, 3, 7 і 8 судзіліся з Станкевічамі з нагоды забойства Андрэя (4)

16/6. Міхаіл,

17/6. Ігнаці

18/6. Станіслаў

Vкалена

19/16. Адам

20/15. Стэфан Канстанцін, хрышчаны 24.08.1802, асэсар Мінскага павятовага суда 1833

21/15. Бенедыкт Юзаф, хрышчаны 24.03.1814

22/15. Матэвуш Аляксандр, хрышчаны 12.10.1815

23/15. Міхаіл, хрышчаны 13.08.1810, закончыў Віленскі універсітэт, асэсар Мінскай казённай палаты 1834

24/19. Атанас

25/19. Грыгоры

26/19. Геранім

27/19. Ігнаці

VIкалена

28/26. Якуб, хрышчаны 20.08.1747 у Краснасельскім касцёле, старадубаўскі ротмістр 1780

29/26. Юзаф, хрышчаны 18.03.1759 у Краснасельскім касцёле, віленскі харунжы 1785, падсудак Віленскага павятовага суда 1801, вілейскі межавы суддзя 1820

Прызнаны ў дваранстве пастановамі Мінскага ДДС 20.11.1802, 12.11.1820 (6 частка), 01.05.1821, 23.06.1823. Зацверджаны указам Сената 21. 05. 1835

Апісанне гербу – Ф. 319, воп.1, спр. 32 а, арк. 544-544 адв.

Крыніцы:

НГАБ, Ф. 319, воп. 1, спр. 32 а, лл. 544-546.

НГАБ, ф.319, воп. 2, 477, арк. 34-43

Асабовы паказальнік

Галіеўская (Goliewska) Кацярына

Геаграфічны паказальнік

Белеў-маёнт. Мінскага ваяв.

Вілейскі пав. Мінскай губ.

Данкі-маёнт. Вілейскага пав. Мінскай губ.

Забалацце-в. Вілейскага пав. Мінскай губ.

Кукелі-маёнт. Вілейскага пав. Мінскай губ.

Мінскае ваяв.

Мінская губ.

Уша-маёнт. Мінскага ваяв.


[2] Запіс у актах Мінскага гродскага суда 6.02.1627

[4] Яўлены у акты Мінскага гродскага суда 13.02.1651

[6] Запіс у Мінскім гродскім судзе 25.08.1732

[8] Дакрэт Ашмянскага гродскага суда 20.06.1766

[10] Актыкаваны 4.02.1772 у Ашмянскім гродскім судзе

[12] Запіс у дакрэце 1784 г. па справе з надворным падскарбім ВКЛ ІгнатамТызенгаузам

[14] Запіс актыкаваны у ГТ 30.01.1720

[16] Квіт аб попісу у ліку шляхты 30.08.1765

[18] Дарчы запіс актыкаваны 17.01.1792 у Мінскім гродскім судзе