Бака вывод герб Масальский

БАКА герб Масальский вывод 1800 г.

НИАБ, ф. 1730, д. 83, л. 199-205

Фл. Доброполье в нов.

Фл. Укроповичи нестановичи печище в мин

Фл. Утрилова в орш.

Самуэль 1677 с. ян тест. 1698

Ян с. доминик адам иосиф антон

Антон 1754 с. казимир фелициан (с. казимир) ян

Ян антонов 1748 с. тадеуш (с. доминик) никодим мн ротмистр 1755 (с. иосиф)