Вербицкий вывод 1815 г.

ВЕРБИЦКИЙ вывод 1815 г. герб любич

НИАБ, ф. 616 оп. 1 д. 258 л. 177-179

Казимир дети ежи леон и ян

Ян с. Ян (с. Франц 11.10.1791) вавринец 3.08.1738 (ж. пелагея малиновская с. Ян 1798 томаш игнат)

Леон с. Симон (с. Ян и иосиф)

Ежи с. Антон 1798 михаил (с. Ян и антон) петр 11.06.1742 (с. Антон и ян)