Довят вывод 1808 г. герб Гриф

ДОВЯТ вывод 1808 герб Гриф

НИАБ, ф. 616 оп. 1 д. 166 л. 67-68

Из Жмуди

Иосиф Стефанов тест. 23.02.1709 дети антон ежи 1759 симон тест. 28.10.1787 (с. ежи антон ян франц) ян (с. игнатий и иосиф)

Фл. Земиголь и довяты