Бейнарович 2 линия рода 1799

Бейнарович 2 линия рода в 6.12.1799 в Браславском повете

ЛГИА, ф. 46, д. 24 л. 575

Бартоломей с. Ежи ян якуб

Ежи с. Игнатий (с. Юстиниан)

Ян с. Якуб и Франц (с. Игнатий)

Якуб бартоломеев с. Антон (с. Винцент и Игнатий)

Ежи бартоломеев с. Казимир

Казимир ежев с. Игнатий симон ян (с. Героним карл) франц (с. Юстиниан и александр)

Александр францев с. Станслав (с. иосиф) ежи (с. юстиниан)

Петр янов с. Михаил (с. Каэтан доминик ян юстиниан игнатий с сынами винцент и иосиф)

Мартин с. Крыштоф и ян

Ян мартинов с. Симон (с. Ян и андрей) петр (с. людвик)

Казмир бартоломеев с. Антон казимир винцент

Михаил вавринцов с. Франц