Григорович линия рода 1795 г. в Браславском повете

Григорович линия рода 1795 г. в Браславском повете

ЛГИА, ф. 46, д. 20, л. 426

Габриэль дети Константин и петр

Петр дети станислав мацей (с. Томаш) Матеуш (с. владислав)

Константин дети Тадеуш (с. ежи) бенедикт (с. флор)

Ежи дети иосиф (дети михаил и ян) тадеуш (с. ян) ян (с. адам)