Попис шляхты Гродненского повета 30.09-4.10.1765 г.

ПОПИС ШЛЯХТЫ ГРОДНЕНСКОГО ПОВЕТА 1765 года

Popis szlachty grodzieńskiej z 1765 roku

Roku tysiąc siedmset sześćdziesiąt piątego, miesiąca Oktobra piątego dnia.

Coram actis grodu Grodzieńskiego comparendo personaliter imć pan Jan Kulikowski – dworzanin wielm. Imci pana Eysmąta – chorążego powiatu Grodzieńskiego, regestr popisu prześwietnego p-tu Grodzieńskiego ad acta xiąg grodzkich Grodzieńskich podał de tenore sequenti.

Roku tysiąc siedmset sześćdziesiąt piątego, miesiąca Oktobra czwartego. Invirtite prawa pospolitego novellae legis, po wydanych odemnie uniwersałach, popis czterodniowy odprawiwszy w regestr obywatelów p-tu Grodzień., possesye swoie maiących, inserowałem.

Parafia Grodzieńska. W. i. pan Marcin Olizarowicz – sędzia ziemski Grodzieński z dobr Kulbak, kaplicy Siemaszkowszczyzny alias Klimówki, parafii Odelskiey, Tołoczków, Kuznickiey , Hornicy y Poniemunia. Parafii Kwasowskiey stawił in locum suum imci pana Karola Olizarowicza na koniu wilczatym ze wszelkim moderunkiem y porządkiem do woyny zgodnym. W. imć pan Olizarowicz – mostowniczy Grodzieński z Kulbak, parafii Grodzieńskiey y z Kroplaków parafii Odelskiey na koniu kasztanowatym ze wszelkim moderunkiem y porządkiem do woyny zgodnym. Uczestniey dobr y dymów w. i. pana Olizarowicza – sędziego ziemskiego powiatu Grodzieńskiego imć pan Kazimierz Olizarowicz z Kulbak, parafii Grodzieńskiey y Kotry parafii Jezierskiey na koniu gniadym, z szablą y pisłotetami. Imć pan Jan Olizarowicz z Hornicy alias Poniemonia, parafii Kwasowskiey, na koniu kasztanowatym, z szablą y pistoletami. Imć pan Franciszek Konstanty Olizarowicz na koniu karym, z szablą y pistoletami. Imć pan Franciszek Olizarowicz na koniu kasztanowatym, z karabinem y szablą. Imć Józef Mroczek z Poniemonia na koniu wilczatym, ze wszystkim porządkiem. Imć pan Stefan Obuchowskiz Baranowa Obuchowicz, Chlistowicz Kotry parafii Indurskiey, Kwasowskiey y Jezierskiey na koniu gniadym, ze wszelkim moderunkiem. Imć pan Piotr Obuchowski in similiz Baranowa Obuchowicz y Chlistowicz na koniu karym, ze wszelkim moderunkiem. Imć pan Antoni Obuchowski z Baranowa, Obuchowicz y Chlistowicz na koniu kasztanowatym, ze wszelkim moderunkiem. Imć pan Roch Czeszeyko z Hornicy y Kamionki na koniu siwym, z szablą y muszkietem. Imć pan Władysław Kulbacki z Kulbak za koniu łosiowatym, ze wszelkim moderunkiem. Imć pan Benedykt Kulbacki z Kulbak na koniu dereszowatym, z szablą y pistoletami. Imć pan Marcin Kulbacki z Kulbak na koniu karym, z szablą y karabinem. Imć pan Roch Snarski z Usnarza, parafii Odelskiey, na koniu gniadym, ze wszelkim moderunkiem. Imć pan Jan Snarski z Usnarza na koniu karymz szablą. Imć pan Ignacy Sopocko z Dziemidkowa na koniu gniadym, ze wszelkim moderunkiem, parafii Indurskiey. Imć pan Michał Tołoczko na koniu łosiowatym, z szablą y musztukiem, z parafii Odelskiey. W. imć pan Tomasz Litawor Chrebtowicz na koniu skarogniadym, ze wszystkim porządkiem, iak do woyny pocztowym, na koniu siwym ze wszystkim moderunkiem. Imć pan Kazimierz Szyszka, na mieyscu w. i. pana Wulmera – oboznego Grodzieńskiego, z folwarka Ostrowka, prezentował się na koniu gniadym,z szablą y pistoletami. Imć pan Mikołay Lenkiewicz z Strupina, parafii Jezierskiey, ze wszelkim moderunkiem. Imć pan Symon Pyrski z Obuchowicz, parafii Jezierskiey na koniu kasztanowatym, ze wszelkim moderunkiem. Imć pan Kazimierz Sopoćko z Pieszczanki, parafii Kam., na koniu siwym, ze wszelkim moderunkiem. Imć pan Kasper Tomaszewski z Tomaszów, parafii Nowodworskiey y Samborów – Hoskiey, na koniu wilczatym ze wszelkim moderunkiem. Imć pan Antoni Żubrawski na koniu karym z Kulbak, ze wszelkim porządkiem. Imć pan Symon Kulbacki z Kulbak na koniu dereszowatym, ze wszelkim porządkiem. Imć pan Wiktory Strzałkowski, z Kotry par. Jezierskiey, na koniu gniadym,z szablą. Imć pan Jerzy Ihnatowicz z Usnarza, parafii Odelskiey, na koniu gniadym,z szablą. Imć pan Bartłomiey Hlebowski z Hlebowicz, parafii Odelskiey, na koniu gniadym, z szablą. Imć pan Wawrzyniec Danisewicz z Eysymont Nadtobolskich, parafii Jezierskiey, na koniu cisawym, ze wszelkim porządkiem. Imć pan Marcin Starzyński z Starzyna, parafii Jezierskiey, na koniu karostrokatym, z pistoletami y szablą. Imć pan Łukasz Tomaszewski z Tomaszów, parafii Nowodworskiey ze wszelkim moderunkiem. Imć pan Tomasz Strzałkowski z Żuków y Samostrzelnikow, parafii Jezierskiey, na koniu kasztenowatym,z szablą. Imć pan Michał Szymak – komornik Grodzieński z Szymakow, parafii Odelskiey y z Szyszek, parafii Sokolskiey, takoż y Tołoczkowczyzny, na koniu gniadym, ze wszelkim moderunkiem. Imć pan Jakuk Korzeniewski, pieszy z szablą. Imć pan Andrzey Kilianowski, na koniu gniadym, ze wszelkim moderunkiem, z Tołoczkow Fabyanowczyzny, parafii Odelskiey. Imć pan Józef Mieczyński z Dziemidkowa, parafii Indurskiej, na koniu kasztanowatym, ze wszelkim moderunkiem. W. i. pan Michał Wolkowycki – sędzia ziemski Grodzieński z Putryszek, Kotry, par. Jezierskiey, na koniu gniadym, ze wszelkim moderunkiem. W. imć pan Jan Wołkowycki – stolnik Grodzieński na koniu karogniadym, ze wszełkim moderunkiem do woyny. W. imć pan Antoni Wołkowycki, z tey że Kotry y Hołowacz par. Jezierskiey na koniu gniadym ze wszelkim porządku. Imć pan Józef Wołkowycki na koniu bułanym ze wszelkim moderunkiem z Kotry, par. Jezierskiey. Imć pan Stefan Wolkowycki na koniu karogniadym ze wszelkim moderunkiem. W. imć pan Karol Litawor Chrebtowicz – pisarz ziemski Grodzieński na koniu gniadym, ze wszelkimmoderunkiem y pocztowym na koniu gniadym, ze wszelkim moderunkiem. Imć pan Michał Burzaki – strażnik Brzeski na koniu skarogniadym, ze wszelkim moderunkiem. W. Bogu przewielebny i. x. Józef Litawor Chrebtowicz – proboszcz Grodzieński stawił i. p. Adama Steckiewicza na koniu siwym, ze wszelkim porządkiem, pocztowego na koniu szpakowatym, ze wszystkim moderunkiem. Imć pan Jerzy Prokszyc Kandyba – mierniczy w. x. Lit. z Turowlan na koniu zkarogniadym, ze wszelkim moderunkiem do woyny zgodnym. Imć p. Andrzey Suchocki z Kochanowa na koniu gniadym ze wszelkim moderunkiem do woyny zgodnym z dóbr ww. pp. Brygidek konwentu Grodzieńskiego. Imć pan Antoni Paciorkowski z Jezuków na koniu gniadym ze wszelkim moderunkiem do woyny zgodnym. Na mieyscu imci pana Józefa Kłanickiego – chorąż. Węden. prezentował się imć pan Michał Zapolski na koniu gniadym do woyny zgodnym ze wszelkim moderunkiem. Imć pan Rafał Czeszeyko na koniu płowagniadym, ze wszelkim porządkiem. Imć pan Adam Czeszeyko na koniu karym ze wszelkim moderunkiem do woyny. Imć pan Stefan Michałowski na koniu gniadym, ze wszelkim moderunkiem, iak do boiu. Imć pan Jougin na koniu gniadym, ze wszelkim moderunkiem, iak do woyny. Imć pan Józef Strzemiński na koniu karym, ze wszelkim moderunkiem. Imć pan Michał Kolankowski na koniu kasztenowatym, ze wszelkim moderunkiem. Imć pan Stanisław Szaniawski na koniu karym, ze wszelkim moderunkiem, iak do woyny. Imć pan Maciey Glindzicz na mieyscu imci pana Andrzeya Glindzicza k-r Grodzieńsk. na koniu siwym, ze wszelkim porządkiem, iak do woyny z pocztem. Imć pan Dominik Szyszko na koniu gniadym, z szablą y karabinem. Imć pan Andrzey Woytulewicz na koniu cisawym, z szablą y pistoletami. Imć pan Jerzy Hrymaszkiewicz na koniu kasztanowatym, z szablą. Imć pan Michał Skibicki na koniu kasztanowatym, z szablą. Imć pan Alexander Sokołowski na koniu gniadym, z szablą y pistoletami. Imć pan Izydor Naruszewicz na koniu gniadym z szablą y pistoletami. Imć pan Antoni Mickiewicz na koniu gniadym z szablą. Imć pan Gasper Hrynaszkiewicz na koniu karym, z szablą. Imć pan Jan Wróblewski na koniu karym, z szablą y karabinem. Imć pan Franciszek Jastrzębski na koniu płowym, z szablą. Imć p. Franciszek Malinowski na koniu karym, z szablą y karabinem. I. p. Kazimierz Jastrębski na koniu płowym z szablą. Imć pan Piotr Hrynaszkiewicz na koniu gniadym z szablą. Imć pan Józef Bobrownicki na koniu wilczatym z szablą. Imć pan Żyrkiewicz na koniu karym z szablą y pistoletami. Imć pan Wawrzyniec Orłowski na koniu cisawym, z szablą. Imć pan Antoni Wróblewski na koniu siwym, z szablą y karabinem. W Bogu Przewielebnych ii. pp. x. iezuici konwentu Grodzieńskiego z dóbr Hornicy, Hnoionnicy, Kiełbasina, Hołwna, Kotry, Bali y Poniemunia koni pięć idque. Imć pan Michał Chibowski na koniu zpłowagniadym, z szablą y pistoletami. Imć pan Franciszek Podolec na koniu cisawym, z szablą y pistoletami. Imć pan Aloizy Milewski na koniu gniadym, z pistoletami y szablą. Imć pan Roch Chibowski na koniu wilczatym, z szablą y pistoletami. Imć pan Piotr Karłowski na koniu gniadym, z szablą y pistoletami. Ichmć xx. Dominikanie konwentu Grodzieńskiego z dóbr Małyszczyna, imć pan Józef Siemaszko, na koniu strokatym, z szablą y pistoletami, z pocztem na koniu wilczatym z wszelkim moderunkiem. Ichmć xx. Bazylianów kon. Grodzień. z dóbr Ceszczewla imć p. Piotra Kuszelewskiego stawili na koniu karym ze wszystkim moderunkiem. Ii. Pp. Xx. Karmalici konwentu Grodzieńskiego z dobr Kazimierzówki imci pana Michała Strzałkowskiego ze wszelkim moderunkiem na koniu kasztanowatym, z pocztem takoż na koniu kasztanowatym ze wszelkim moderunkiem stawili. Ii pp. xx. Franciszkanie Grodzieńscy z dóbr Poniemunia, Gniewinszczyzny, Łosośney stawili imci pana Kazimierza Żytowta na koniu gniadym ze wszelkim moderunkiem, z pocztą na koniu wronym iak do woyny. Imć pan Tadeusz Andrzeykowicz na mieyscu w. imci pana Józefa Chlewińskiego – stolnika rzeczyckiego na koniu karym ze wszelkim moderunkiem, iak do woyny.

Parafia Kuźnicka. W. imć pan Antoni Komar – mieczny p-tu Wiłkom. na koniu szpakowatym, w naylepszym porządku do woyny. W. imć pan Franciszek Boufal – star.p-tu Grodzieńskiego na koniu starogniadym, we wszelkim porządku zdolnym do woyny. W. imć pan Benedykt Sopocko – star. p-tu Grodzieńskiego stawił na mieyscu swoim człeka na koniu wilczatym, z szablą y pistoletami. W. imć pan Józef Sopocko – czesz. Grodzień. na koniu gniadym, we wszelkim porządku do woyny zgodnym. W. imć pan Piotr Boufal – woyski pwiatu Grodzieńskiego na koniu starogniadym, z porządkiem należytym do woyny zgodnym. W. imć pan Kaietan Micuta – pisarz Horodelski na na koniu kasztanowatymze wszelkim porządkiem do woyny zgodnym. Imć pan Jan Galecki na koniu gniadymze wszystkim porządkiem do woyny zgodnym na mieyscu imci pana Benedykta Boufała – podczaszego Grodzieńskiego prezentował. W. imć pan Józef Boufał – podczaszy Grodzieński na koniu kasztanowatym, ze wszystkim porządkiem do woyny zgodnym.Imć pan Karol Mioduszewski na koniu karym, ze wszystkim porządkiem. Imć pan Piotr Łukaszewicz na mieyscu imci pana Stefana Sopocki, z szablą y z pistoletami. Imć pan Franciszek Byleżyński na koniu kasztanowatym, ze wszystkim porządkiem. Imć pan Antoni Dmiszewicz na koniu kasztanowatym, z szablą y z pistoletami. Imć pan Michał Białobłocki na koniu wilczatym, z szablą y pistoletami. Imć pan Bartłomiey Białobłocki na koniu karym, z szablą y karabinem. Imć pan Wincenty Paszkowski na koniu karym, z szablą y z pistoletami. Imć pan Stefan Białobłocki na koniu karym, z szablą. Imć pan Józef Białobłocki na koniu cisawym, z szablą y pistoletami. Imć pan Wincenty Białobłocki na koniu dereszowatym, z szablą y pistoletami. Imć pan Antoni Ussowicz na koniu kasztanowatym, z pistoletami z szablą y karabinem. Imć pan Tomasz Białobłocki na koniu kasztanowatym z szablą. Ichmć xx. Jezuici konwentu Wileńskiego stawili człowieka na koniu kasztanowatym z szablą y pistoletami. Imć pan Piotr Butwiłowski na koniu szpakowatym, z szablą y pistoletami, stawiony od i. x. proboszcza Kundzin. Imć pan Michał Szymak na mieyscu swoim pocztowego na koniu, z pistoletami, szablą y karabinem. Imć pan Jerzy Rosochacki na koniu gniadym ze wszelkim moderunkiem. Imć pan Józef Szliter na koniu gniadym ze wszelkim moderunkiem, z pocztowym takoż na koniu gniadym ze wszelkim moderunkiem.

Parafia Odelska. Okolica Hlebowicze, imć pan Piotr Hlebowicz na koniu gniadym, z szablą y pistoletami. Imć pan Tomasz Kowalewski za imci pana Michała Hlebowicza na koniu gniadym, z karabinem, szablą y pistoletami. Imć pan Józef Odlanicki Poczobut – obozn. powiatu Grodzieńskiego, na koniu karym, ze wszelkim porządkiem. Imć pan Andrzey Hlebowicz na koniu karym, z pałaszem. Imć pan Marcin Hlebowicz z szablą y pistoletami na koniu cisawym. Imć pan Józef Hlebowicz na koniu białym z szablą. Imć pan Jerzy Hlebowicz na koniu gniadym, z szablą. Imć pan Dominik Hlebowicz na koniu strokatym z szablą. Imć pan Jerzy Hlebowicz na koniu karym, z szablą. Imć pan Michał Hlebowicz na koniu białym, z szablą. Imć pan Sarosiek na koniu Płowym, z szablą. Imć pan Marcin Hlebowicz na koniu skarostrokatym z szablą. Imć pan Strzelbicki – ienerał ikmci, na koniu karym, z szablą. Imć pan Heronim Hlebowicz na koniu strokatym, z szablą. Imć pan Stanisław Snarski na koniu gniadym, z szablą. Imć pan Siwicki na koniu gniadym, z szablą y pistoletami. Imć pan Jerzy Jhnatowicz na koniu szpakowatym, z szablą. Imć pan Dominik Hlebowicz pieszy, z szablą. Imć pan Andrzey Hlebowich pieszy, z szablą. Imć pan Franciszek Hlebowicz pieszy, z szablą. Imć pan Tomasz Hlebowicz z szablą, pieszy. Imć pan Jakub Hlebowicz z szablą, pieszy. Imć pan Maciey Hlebowicz z szablą, pieszy. Imć pan Jakub Hlebowicz bez broni, pieszy. Imć pan Jerzy Hlebowicz z szablą, pieszy. Imć pan Piotr Hlebowicz bez broni, pieszy. Imć pan Maciey Hlebowicz z szablą, pieszy. Imć pan Symon Hlebowicz bez żadney broni, pieszy. Imć pan Józef Hlebowicz bez broni, pieszy. Imć pan Michał Hlebowicz z szablą, pieszy. Imć pan Jakub Hlebowicz bez broni, pieszy. I. pan Symon Hlebowicz bez broni, pieszy. Imć pan Antoni Hlebowicz bez broni, pieszy, tylko z szablą. Imć pan Marcin Hlebowicz bez broni, pieszy. Imć pan Stefan Hlebowicz bez broni, pieszy. Imć pan Wincenty Staniewski bez broni, pieszy. Imć pan Kazimierz Eysimont bez broni, pieszy. Imć pan Michał Hlebowicz bez broni, pieszy. Imć pan Kazimierz Hlebowicz z szablą, pieszy. Imć p. Sarosiek z szablą pieszy. Imć pan Marcin Sarosiek z szablą, pieszy. Imć pan Bartłomiey Hlebowicz bez broni, pieszy. Imć pan Stefan Hlebowicz z szablą, pieszy. Imć pan Glebowicz bez broni, pieszy. Imć pan pan Simon Hlebowicz bez broni, pieszy. Imć pan Andrzey Hlebowicz bez broni, pieszy. W. imć pan Tomasz Massalski – rotmistrz od przedniey straży woysk w. x. Lit. na koniu łosiowatym, we wszelkim porządku z pocztowym należycie przybranym na koniu karym do woyny zgodnym. W. imć pan Ignacy Borodzicz – budowniczy Starodubowski, komisarz dóbr i. w. i. p. Massalskiego – kasztelana Wileńskiego, hetmana w. x. Lit., prezentował na koniu szpakowatym we własnym należytym porządku, iak do woyny. Imć pan Krzysztof Wikerut na koniu skarogniadym z pocztowym na koniu skarogniadym we wszelkim moderunkiem iak do woyny z dobr wszystkich i. w. imci pana Massalskiego – kasztelana Wileńskiego, hetmana w. x. Lit. w powiecie Grodzieńskim sytnowanych. Imć pan Józef Kochański na koniu szpakowatym we wszelkim porządku iak do woyny.

Okolica Poczobuty. Imć pan Jan Adlanicki Poczobunt – obozny powiatu Grodzieńskiego we wszelkim porządku, iak do woyny, na koniu kasztanowatym. Imć pan Andrzey Hlebowicz na koniu gniadym w należytym porządku iak do woyny. Imć pan Stefan Poczobunt na koniu karym z szablą, pistoletami. Imć pan Jerzy Poczobunt na koniu szpakowatym, w porządku należytym iak do woyny. Imć pan Benedykt Poczobunt na koniu gniadym z szablą y pistoletami. Imć pan Jakub Poczobunt na koniu myszatym, z szablą y pistoletami. Imć pan Józef Odlanicki Poczobunt na koniu gniadym, z szablą y pistoletami. Imć pan Mateusz Poczobunt na koniu kaszanowatym, z szablą y pistoletami. Imć pan Antoni Snarski na koniu karym z szablą y pistoletami. Imć pan Michał Poczobunt na koniu gniadym z szablą. Imć pan Marcin Hlebowicz na koniu myszatym z szablą. Imć pan Kazimierz Brzozowski na koniu gniadym z szablą. Imć pan Maciey Poczobunt na koniu gniadym z szablą. Imć pan Jan Poczobunt na koniu gniadym z szablą. Imć pan Andrzey Sarosiek na koniu cisawym z szablą. Imć pan Kazimierz Poczobunt na koniu karym z szablą. Imć pan Józef Poczobunt na koniu karym z szablą. Imć pan Michał Brzozowski na koniu gniado-strokatym z szablą. Imć pan Krzysztof Poczobunt na koniu gniadym z szablą. Imć pan Jerzy Sarosiek na koniu wilczatym z szablą. Imć pan Marcin Hlebowicz na koniu cisawym z szablą. Imć pan Józef Poczobunt na koniu wilczatym z szablą. Imć pan Józef Rutkiewicz na koniu gniadym z szablą. Imć pan Jerzy Poczobunt na koniu gniadym z szablą. Imć pan Kazimierz Poczobunt na koniu karym z szablą. Imć pan Józef Poczobunt na koniu karym z szablą. Imć pan Mateusz Poczobunt na koniu gniadym bez broni. Imć pan Maciey Poczobut na koniu cisawostrokatym z szablą y karabinem. Imć pan Marcin Sarosiek z szablą, pieszy. Imć pan Jerzy Poczobut z szablą, pieszy. Imć pan Alexander Poczobut z szablą, pieszy. Imć pan Michał Poczobut z szablą, pieszy. Imć pan Kazimierz Poczobut bez broni, pieszy. Imć pan Marcin Poczobut bez broni, pieszy. Imć pan Franciszek Poczobut z szablą, pieszy. Imć pan Marcin Poczobut bez broni, pieszy. Imć pan Jerzy Żubliński bez szabli, pieszy. I. p. w. i p. Bogusław Striienski – kapitan od regimentu kawaleryi iezney woysk w. x. Lit., komendy i. w. i. p. Michała Ogińskiego – woiewody Wileńskiego, prezentował się na koniu gniadym z pocztowym takoż na koniu gniadym w należytym porządku iak do woyny. Imć p. Stanisław Sadkowski na koniu gniadym, z szablą y pistoletami.

Okolica Petelczyce. I. pan Michał Usowicz na koniu karym z szablą, pistoletami. Imć pan Maciey Glindzicz na koniu dereszowatym bez broni, z p. Karol. Petelczyc na koniu gniadym bez broni. Imć p. Bartłomiey Petelczyc na koniu cisawym bez broni. Imć pan Władysław Petelczyc na koniu bułanym, przy szabli. Imć pan Jakub Petelczyc na koniu gniadym, bez broni. Imć pan Maciey Hlebowicz na koniu gniadym, z szablą. Imć pan Józef Kurzycki na koniu karym, bez broni. Imć pan Kurzycki na koniu cisawym z szablą. Imć pan Jerzy Poczobut na koniu kasztanowatym z szablą. Imć pan Jerzy Hlebowicz na koniu karym przy szabli. Imć pan Michał Domanowski na koniu myszatym bez broni. Imć pan Józef Petelczyc bez broni, pieszy. Imć pan Józef Petelczyc przy szabli, pieszy. Imć p. Jan Petelczyc bez broni, pieszy. Imć pan Andrzey Petelczyc z szablą, pieszy. Imć p. Jakub Petelczyc bez broni, pieszy. Imć p. Franciszek Petelczyc bez broni, pieszy. Imć pan Dominik Petelczyc bez broni, pieszy. Imć pan Jan Ometa bez broni, pieszy. Imć pan Jan Petelczyc bez broni, pieszy. Imć pan Antoni Ihnatowicz bez broni, pieszy. Imć pan Antoni Miedzianowski bez broni, pieszy. Imć pan Adam Petelczyc na koniu karym z szablą.

Okolica Usnarz. Imć pan Karol Kmita na mieyscu w. i. pani Wiszczyńskiey – star. Niemkowickiey, wdowy, z dóbr Usnarza, Starzyny y Hruda przezntował się na koniu szpakowatym z pocztowym na koniu skarogniadym w porządku iak do woyny. Imć pan Andrzey Kondratowicz na koniu gniadym z moderunkiem iak do woyny. Imć pan Michał Snarski na koniu białym, z szablą, pistoletami. Imć pan Sylwester Kruszewski na koniu skarogniadym, przy szabli y pistoletach. Imć pan Michał Snarski na koniu dereszowatym, z szablą y pistoletami. Imć pan Michał Eysymont na koniu kasztanowatym z szablą. Imć pan Kazimierz Snarski na koniu cisawym z szablą. Imć pan Antoni Snarski na koniu gniadym z szablą. Imć pan Michał Szczęsnowicz na koniu karym z szablą. Imć pan Antoni Snarski na koniu gniadostrokatym, z szablą y pistoletami. Imć pan Franciszek Eysymont na koniu wilczatym z szablą y pistoletami. Imć pan Michał Rozczewski na koniu gniadym z szablą. Imć pan Stanisław Sidorowicz na koniu cisawym z szablą. Imć p. Jan Snarski na koniu gniadym z szablą. Imć pan Jan Snarski z karabinem, pieszy. Imć pan Antoni Snarski na koniu gniadym z szablą. Imć pan Michał Snarski na mieyscu imci pana Tomasza Snarskiego – prezbitera Siderskiego na koniu karym z karabinem.

Okolica Zubrzyca. Imć pan Michał Walicki na koniu gniadym z szablą. Imć pan Jerzy Pietraszewski na koniu zkarogniadym z szablą, pistoletami. Imć pan Stanisław Zubrzycki na koniu szpakowatym z szablą. Imć pan Symon Eysymont na koniu cisawym z szablą. Imć pan Antoni Pietraszewski na koniu karym z szablą. Imć p. Jan Zubrzycki na koniu kasztanowatym z szablą. Imć pan Symon Pietraszewski na koniu gniadym z szablą, karabinem. Imć pan Piotr Mocarski z szablą, pieszy. Imć pan Hilary Zubrzycki z szablą, pieszy. Imć p. Tomasz Narbut, pieszy z szablą. Imć pan Jakuk Łaniewski, pieszy, z szablą. Imć pan Michał Hlebowski bez broni, pieszy. Imć panAntoni Slucki przy szabli, pieszy. Imć pan Tomasz Eysymont przy szabli, pieszy. Imć pan Jan Hlebowski pieszy, bez broni. Imć pan Antoni Łaniewski bez broni, pieszy.

Okolica Horczaki. Imć pan Adam Wysocki na koniu gniadym z szablą, pistoletami. Imć pan Franciszek Horczak na koniu gniadym, z szablą y pistoletami. Imć pan Andrzey Michalkowicz na koniu siwym z szablą, pistoletami. Imć pan Michałkowski Jakób na koniu gniadym, z szablą y karabinem. Imć pan Maciey Horczak na koniu gniadym z karabinem. Imć p. Adam Horczak na koniu cisawym z szablą, pistoletami. Imć pan Symon Horczak na koniu gniadym z szablą. Imć p. Franciszek Horczak na koniu strokatym z szablą. Imć p. Andrzey Michałkowicz na koniu gniadym z szablą. Imć pan Jerzy Michałkowicz na koniu cisawym z szablą. Imć pan Fabian Popławski na koniu myszatym z szablą. Imć pan Jan Popławski na koniu białym, przy szabli. Imć pan Jakub Antuszewicz na koniu karym z szablą. Imć pan Symon Horczak z karabinem, pieszy. Imć p. Kazimierz Popławski z szablą, pieszy. Imć p. Bartłomiey Popławski bez broni, pieszy. Imć pan Symon Horczak z szablą, pieszy. Imć pan Jerzy Michałkowicz pieszo bez broni. Imć pan Franciszek Horczak na koniu gniadym z szablą. Imć pan Jakub Horczak na koniu myszatym z szablą. Imć pan Antoni Horczak na koniu karym z szablą, pistoletami. Imć pan Marcin Snarski na koniu gniadym z szablą, pistoletami y karabinem. Imć xiądz Prezbiter Samohrudowski z funduszu y dziedzicznego folwarku Horczaków prezentował poczet na koniu kasztanowatym z szablą.

Okolica Tołcze, Tołoczki y Bilminy. Imć pan Antoni Tołoczko na koniu karym z szablą y pistoletami. Imć pan Stanisław Tołoczko na koniu białym z szablą. Imć pan Antoni Muczyński na koniu karym z szablą y pistoletami. Imć pan Tomasz Sarosiek na koniu gniadym z szablą y pistoletami. Imć pan Adam Bilmin na koniu skarostrokatym, z karabinem. Imć pan Bartłomiey Bilmin koniu płowym z szablą. Imć p. Kazimierz Cydzik na koniu gniadym z szablą. Imć p. Adam Grabowski na koniu szpakowatym z szablą. Imć pan Franciszek Sarosiek na koniu gniadym z szablą. Imć pan Stanisław Cydzik pieszy z szablą. Imć pan Antoni Eysymont na koniu karym z szablą. Imć pan Andrzey Bobowski na koniu cisawym z szablą. Imć pan Kazimierz Szymanowski na koniu myszatym z szablą, karabinem. Imć pan Wincenty Eysymont na koniu gniadostrokatym z szablą y karabinem. Imć pan Maciey Eysymont z szablą, pieszy. Imć pan Marcin Eysymont pieszy, z karabinem. Imć pan Kazimierz Eysymont z dzidą, pieszy. Imć pan Antoni Kamiński z szablą, pieszy, bez broni. Imć pan Onufry Eysymont pieszy, bez broni. Imć p. Andrzey Sikorski z karabinem, pieszy. Imć pan Stefan Kamiński z tesakiem, pieszy. Imć pan Stanisław Eysymont na koniu strokatym z szablą. Imć pan Michał Bilmin na koniu gniadym z szablą, pistoletami. Imć pan Piotr Szymak na koniu kasztanowatym z szablą.

Okolica Szymaki. Imć p. Antoni Szymak na koniu cisawym z szablą, pistoletami. Imć pan Stanisław Sarosiek na koniu gniadym z Szablą. Imć pan Jan Eysymont na koniu strokatym z szablą. Imć pan Józef Szymak na koniu szabellowatym z szablą. Imć pan Woyciech Szymak z szablą, pieszy. Imć pan Jan Szymak pieszy, bez broni. Imć pan Jakub Złotarynski pieszy, z szablą.

Okolica Jurgielowczyzna. Mieczowczyzna. Imć pan Bernard Sarosiek na koniu gniadym ze wszelkim porządkiem, iak do woyny. Imć pan Stanisław Sarosiek na koniu karym z szablą. Imć pan Stefan Sarosiek pieszy z szablą. Imć pan Marcin Sarosiek pieszy z szablą. Imć pan Franciszek Sarosiek pieszy z szablą. Imć pan Jan Białokoz pieszy z szablą. W Bogu wielebni ii. xx. Dominikani Klimowscy stawili imci pana Tomasza Szymaka na koniu cisawym z szablą. Imć pan Jakub Szymak z Szymakow pieszy z szablą.

Okolica Puciłki. Imć pan Franciszek Puciłowski na koniu płowym z szablą y pistoletami. Imć pan Marcin Szymak na koniu gniadym z szablą. Imć pan Tadeusz Puciłowski na koniu białym z szablą. Imć pan Antoni Puciłowski na koniu karym z szablą. Imć pan Paweł Puciłowski na koniu gniadym z szablą. Imć pan Franciszek Puciłowski na koniu gniadym z szablą y karabinem. Imć pan Jakób Puciłowski na koniu gniadym z szablą y karabinem. Imć pan Michał Puciłowski na koniu karym z szablą. Imć pan Jan Puciłowski na koniu karym z szablą. Imć pan Stefan Puciłowski na koniu karym z szablą. Imć pan Józef Puciłowski na koniu karym z szablą. Imć p. Mateusz Puciłowski na koniu siwym z szablą. Imć pan Hilary Strzałkowski na koniu karym z szablą. Imć pan Jerzy Strzałkowski na koniu płowym z szablą. Imć pan Józef Wróblewski pieszy z szablą. Imć p. Józef Grochowski z karabinem, pieszy. Imć pan Piotr Białokoz z szablą, pieszy. Imć pan Jerzy Puciłowski z szablą y karabinem, pieszy. Imć pan Mateusz Wysocki z szablą pieszy. Imć pan Michał Sarosiek, z szablą, pieszy. Imć pan Michał Rodkiewicz z szablą, pieszy. Imć pan Adam Puciłowski pieszy z szablą. Imć pan Tomasz Grochowski z szablą, pieszy. Imć pan Jan Puciłowski pieszy z karabinem. Imć p. Michał Sobolewski na mieyscu imci pana Bruchockiego uczynił obmowę, że chory. Imć pan Kazimierz Orzechowicz pieszy bez broni. Imć pan Michał Bilmin z Szymaków bez broni, pieszy, sierota.

Okolica Czesnowicze. Wielmożny imć pan Szuminski – łowczy ziemski Nowogrodzki, na koniu gniadym we wszelkim moderunku iak do woyny. Imć pan Adam Szczesnowicz pieszy, z szablą. Imć p. Jan Szczesnowicz z karabinem, pieszy. Imć pan Adam Horczak z oszczepem, pieszy. I. p. Michał Szczesnowicz z karabinem, pieszy. Imć p. Antoni Ponikwicki na koniu gniadym z szablą, pistoletami.

Okolica Sarosieki. Imć pan Jakub Sarosiek na koniu wilczatym z szablą. Imć pan Andrzey Sarosiek na koniu karym z szablą. Imć pan Marcin Sarosiek na koniu karym z szablą. Imć pan Jerzy Narbut na koniu gniadym z szablą. Imć pan Jerzy Sarosiek na koniu białym z szablą. Imć pan Piotr Petelczyc na koniu karym z szablą. Imć pan Michał Sarosiek na koniu gniadym z szablą. Imć pan Józef Cidzik na koniu karym z szablą. Imć pan Bartłomiey Poczobut na koniu białym z szablą. Imć pan Piotr Sarosiek na koniu białym z szablą. Imć pan Andrzey Sarosiek na koniu płowym z szablą. Imć pan Timotey Sarosiek z szablą, pieszy. Imć pan Michał Cidzik z szablą, pieszy. Imć pan Maciey Sarosiek z szablą, pieszy. Wielmożny imć pan Karol Pancerzyński – sędzia grodzki Mozyrski z wielkiey Zubrzycy na koniu z karogniadym we wszelkim należytym porządku iak do woyny. Wielmożny imć pan Stefan Nowicki – krayczy Orszański, na koniu gniadym ze wszelkim należytym porządkiem iak do woyny, z Ubowszczyzny y Milenek. W. imć pan Michał Nowicki podczaszy Latyczewski takoż na koniu gniadym ze wszelkim porządkiem iak do woyny, z Ubowszczyzny. Imć pan Paweł Kmita z Miszkinik y Broszkowszczyzny na koniu gniadym z szablą y pistoletami. I. p. Felician Ihnatowicz – podstolic Wiiski, na koniu gniadym we wszelkim porządku iak do woyny, Z Pisarzowcow, Grzybowczyzny y Chmielowczyzny. Imć p. Maciey Ihnatowicz na koniu kasztanowatym przy szabli z Miszkinik. Imć pan Franciszek Ihnatowicz na koniu kasztanowatyw z szablą, pistoletami, z Miszkinik. Imć pan Jerzy Olizarowicz z Kroblakow na koniu kasztanowatym z szablą, pistoletami. Imć pan Antoni Budkowski z Kroblakow na koniu szpakowatym z moderunkiem do woyny zgodnym. Imć pan Adam Olizarowicz na koniu siwym z szablą y karabinem. Imć pan Jan Olizarowicz z Milenek na koniu płowym z szablą y pistoletami.

Parafia Krynska. Wielmożny imć pan Szumowicz na koniu skarogniadym ze wszelkim porządkiem do woyny zgodnym. Imć pan Józef Rubiński na koniu gniadym we wszelkim moderunkiem do woyny zgodn. Imć pan Michał Wąsowski – czasznik Piński, na koniu karym we wszelkim porządkiem do woyny. Imć pan Andrzey Pisanka na koniu gniadym we wszelkim porządku do woyny zgodnym. Imć pan Kazimierz Grzybowski na koniu siwym z porządkiem do woyny zgodnym. Imć pan Roszkowski na koniu wilczatym z szablą y pistoletami.

Okolica Nietupa y Kundzicze. Imć pan Kasper Kundzicz na koniu siwym z pistoletami y szablą. Imć pan Florian Nietupski na koniu cisawym z szablą. Imć pan Michał Nietupski na koniu karym przy szabli. Imć pan Felicyan Kundzicz na koniu karym przy szabli y karabinie. Imć pan Jan Kundzicz na koniu gniadym z szablą y pistoletami. Imć pan Michał Kundzicz na koniu gniadym z szablą y pistoletami. Imć pan Paweł Nietupski na koniu gniadym przy szabli. Imć pan Kasper Nieciecki na koniu myszatym z szablą y karabinem. Imć pan Maciey Kundzicz przy szabli, pieszo. Imć pan Piotr Kulikowski pieszo z karabinem. Imć pan Bartłomiey Kundzicz przy szabli pieszo. Imć pan Jan Nietupski przy szabli pieszo. Imć pan Felicyan Narbutowicz bez broni, sirota. Imć pan Jakub Kundzicz na koniu szpakowatym przy szabli. Imć pan Marcin Nietupski na koniu cisawym z szablą. Imć pan Ignacy Myczyński na koniu białym z szablą. Imć pan Michał Dzierkowski na koniu karym z szablą, pistoletami. Imć pan Jakub Nietupski na koniu cisawym z szablą. Imć pan Andrzey Muczyński na koniu cisawym z szablą. Imć pan Daniel Lenkiewicz na koniu karym z szablą, pistoletami do woyny zgodnym.

Okolica Eśmonty. Imć pan Maciey Eysymont na koniu karym przy szabli. Imć pan Adam Eysymont na koniu karym, przy szabli. I. p. Kazimierz Bylewski na koniu gniadym, przy szabli z pistoletami. Imć pan Michał Bylewski na koniu gniadym przy szabli. Imć pan Jakub Bylewski na koniu strokatym przy szabli z pistoletami. Imć pan Jakub Bylewski na koniu płowostrokatym przy szabli. Imć pan Michał Eysymont na koniu płowym przy szabli. Imć pan Bartłomiey Nacieiewski na koniu gniadym z szablą. Imć pan Jan Eysymont na koniu cisawym przy szabli. Imć pan Michał Eysymont na koniu myszatym przy szabli. Imć Jerzy Poczobut na koniu karym przy szabli. Imć pan Franciszek Orzechowicz na koniu płowym przy szabli. Imć pan Józef Eysymont na koniu płowym przy szabli. Imć pan Alexander Eysymont na koniu gniadym z szablą. Imć pan Maciey Hlebowicz na koniu myszatym przy szabli. Imć pan Bartłomiey – Pułianowski na koniu siwym z szablą. Imć pan Józef Pułianowski na koniu karym z szablą. Imć pan Jan Pułianowski na koniu karym z szablą y karabinem. Imć pan Józef Orzechowicz na koniu gniadym z szablą. Imć pan Michał Pułianowski na koniu gniadym przy szabli. Imć pan Jerzy Kruszewski na koniu szpakowatym z szablą. Imć pan Mikołay Orzechowicz na koniu gniadym z szablą. Imć pan Bogusław Bartoszewicz na koniu cisawym z szablą. Imć pan Józef Eysymont na koniu gniadym z szablą. Imć pan Jan Bartoszewicz na koniu szpakowatym przy szabli. Imć pan Antoni Wrublewski na koniu cisawym przy szabli. Imć pan Jan Eysymont na koniu gniadym z szablą. Imć pan Felician Rukiewicz na koniu kasztanowatym z szablą Imć pan Józef Daszkiewicz na koniu białym z szablą. Imć p. Maciey Eysymont – komornik powiatu Grodzieńskiego na koniu karostrokatym we wszelkim porządku iak do woyny. Imć pan Michał Narbut na koniu gniadym ze wszelkim porządku iak do woyny. Imć pan Mateusz Narbut na koniu kasztanowatym z szablą y karabinem. Imć pan Michał Dłuski – rotmistrz Orszański, na koniu gniadym, z szablą y pistoletami. Wielmożny imć pan Stryieński – kapitan dragonów, B. P. wielkiego xięstwa Litewskiego z dóbr Małey Brzostowicy, cum attinentiis prezentował się na koniu szpakowatym dzielnym we wszelkim należytym iak do woyny porządku, pocztowy na koniu gniadym z karabinem, pistoletami y szablą. Imć pan Józef Gizbert Stadnicki na koniu karym we wszelkim porządku do woyny zgodnym. Z tey okolicy Piesi. Imć pan Krzysztof Petelczyc przy szabli. Imć pan Symon Orzechowicz przy szabli. Imć pan Antoni Eysymont z szablą. Imć pan Antoni Petelczyc z szablą. Imć pan Eysymont bez broni. Imć pan Marcin Eysymont z szablą. Imć pan Maciey Eysymont bez broni. Imć pan Michał Eysymont z szablą. Imć pan Stefan Eysymont bez broni. Imć pan Józef Eysymont bez broni. Imć pan Jan Eysymont przy szabli. Imć pan Jan Orzechowicz przy szabli. Imć pan Konstanty Eysymont z szablą. Imć pan Bartłomiey Eysymont bez broni. Imć pan Jerzy Eysymont bez broni. Imć pan Mateusz Bylewski z karabinem y szablą. Imć pan Adam Eysymont przy szabli. Imć pan Jerzy Glindzicz z szablą. Imć pan Antoni Hlebowski bez broni. Imć pan Adam Eysymont z karabinem. Imć pan Eysymont z szablą. Imć pan Józef Eysymont bez broni. Imć pan Józef Jakimowicz z szablą.

Okolica Pułianowicze. Imć pan Mateusz Glindzicz na koniu białym przy szabli. Imć pan Tadeusz Olszewski za imci pana Jakuba Glindzicza na koniu karym z szablą. Imć pan Stanisław Usowicz na koniu gniadym z szablą. Imć pan Mikołay Pułianowski na koniu gniadym z szablą. Imć pan Kazimierz Pułianowski na koniu gniadym z szablą. Imć pan Jerzy Pułianowski na koniu płowym z szablą y karabinem. Imć pan Mikołay Pułianowski na koniu kasztanowatym z szablą. Imć pan Woyciech Pułianowski na koniu karym z szablą. Imć pan Michał Pułianowski na koniu wilczatym z szablą. Imć pan Michał Pułianowski na koniu gniadym z szablą. Imć pan Michał Pułianowski na koniu szpakowatym z szablą. Imć p. Józef Pułianowski na koniu karym z szablą. Imć pan Jerzy Wiszniewski na koniu białym z szablą. Piechota teyże okolicy. Imć pan Teodor Pułianowski szablą. Imć pan Antoni Pułianowski z szablą. Imć pan Stefan Pułianowski z szablą. Imć pan Adam Pułianowski z karabinem. Imć pan Maciey Pułianowski bez broni. Imć pan Michał Pułianowski bez broni. Imć pan Stefan Pułianowski bez broni. Imć pan Piotr Pułianowski przy szabli. Imć pan Wawrzyniec Pułianowski z szablą.

Okolica Białokosy. Imć pan Ignacy Białokos na koniu dereszowatym z szablą. Imć pan Piotr Białokos na koniu gniadym z karabinem y szablą. Imć pan Dominik Białokos na koniu siwym z szablą y pistoletami. Imć pan Dominik Petelczyc na koniu karym z karabinem y szablą. Imć pan Jerzy Białokos na koniu karym z szablą. Imć pan Michał Butrymowicz na koniu gniadym z szablą y pistoletami. Imć pan Felicyan Białokos na koniu karym z szablą y pistoletami. Imć pan Jan Białokoz na koniu płowym bez broni. Imć p. Franciszek Pułianowski pieszy z dzidą.

Okolica Zapowicze. Imć pan Jan Snarski na koniu gniadym z szablą y pistoletami. Imć pan Adam Staniewski na koniu białym z szablą y pistoletami. Imć pan Jan Eysymont na koniu karym z muszkietem y szablą. Imć pan Andrzey Białokoz na koniu karym z szablą. Imć pan Jakub Eysymont na koniu karym z szablą. Imć pan Stanisław Poczobut na koniu gniadym z szablą y pistoletami.

Okolica Szaciły. Imć pan Jerzy Szaciłowski na koniu łosiowatym, z szablą y pistoletami. Imć p. Michał Cikaczewski na koniu gniadym, przy szabli. Imć pan Marcin Roszkowski na koniu wilczatym, z szablą. Imć pan Jerzy Roszkowski na koniu karym, z szablą. Imć pan Michał Szaciłowski na koniu bułanym, z szablą. Imć pan Maciey Maliszewski na koniu gniadym, z szablą y pistoletami. Imć pan Franciszek Roszkowski na koniu siwym, z szablą. Imć pan Jakub Biergiel na koniu karym, z szablą. Imć pan Woyciech Biszewski na koniu karym, z szablą y pistoletami. Imć pan Krzysztof Szaciłowski na koniu gniadym, z szablą y pistoletami. Imć p. Woyciech Szeminski na koniu gniadym, ze wszelkim porządkiem zgodnym do woyny.

Okolica Giniusze. Imć pan Piotr Jakimowicz na koniu karym, z pistoletem y szablą, z człekiem na koniu wilczatym, z szablą, karabinem y pistoletami. Imć p. Mikołay Jakimowicz na koniu kasztanowatym, z szablą y pistoletami. Imć pan Samuel Jakimowicz na koniu karym, z szablą. Imć pan Marcin Hlebowski na koniu łosiowatym, z szablą y karabinem. Imć pan Jerzy Wysocki na koniu karym, z karabinem y szablą. Imć pan Jan Pietraszewski na koniu cisawym, z szablą, pistoletami. Imć pan Maciey Pietraszewski na koniu gniadym, z szablą.

Okolica Pietraszowce. Imć pan Symon Porzeski na koniu karym, z szablą y pistoletami. Imć pan Jerzy Eysymont na koniu białym, z szablą y pistoletami. Imć Jan Ihnatowicz na koniu gniadym z szablą.

Z Gaddowczyzny y Kudrysowczyzny. Imć pan Ignacy Lewkowicz na koniu płowym, z szablą, pistoletami. Imć p. Ignacy Nowicki na koniu cisawym, przy szabli.

Okolica Ihnatowicze. Imć pan Franciszek Zatelski za wielmożnego imci pana Ihnatowicza – podstolego Grodzieńskiego z Proniewicz y Ihnatowicz, na koniu gniadym ze wszelkim moderunkiem. Imć pan Adam Ihnatowicz na koniu siwym bez broni. Imć Michał Sawaniewski na koniu karym, z szablą. Imć pan Ignacy Eysymont na koniu gniadym, przy szabli. Imć pan Jakub Usowicz na koniu gniadym, przy szabli. Imć pan Jan Usowicz na koniu gniadym, z szablą. Imć pan Piotr Wysocki, z szablą, pieszy. Imć pan Kazimierz Ihnatowicz na koniu cisawym, z karabinem, szablą. Imć pan Felicyan Usowicz na koniu karym, przy szabli. Imć pan Kazimierz Ihnatowicz na koniu gniadym, przy szabli. Imć pan Antoni Cypla na koniu białym, z szablą. Imć pan Adam Ihnatowicz na koniu cisawym, z szablą. Imć pan Jan Ihnatowicz na koniu gniadym, z szablą, pistoletami. Imć pan Michał Ihnatowicz na koniu cisawym, z szablą, pistoletami. Imć p. Jakub Ihnatowicz z szablą, na koniu gniadym. Imć pan Marcin Ihnatowicz, ienerał iego królewskiey mości, na koniu morozowatym, z szablą, pistoletami. Imć pan Michał Usowicz na koniu płowym, z szablą. Imć pan Franciszek Poczobut na koniu morozowatym, z szablą. Imć pan Kazimierz Ihnatowicz na koniu wilczatym, z szablą, pistoletami. Imć p. Bartłomiey Ihnatowicz na koniu gniadym, z karabinem, szablą. Piesi teyże okolicy. Imć pan Jan Usowicz z karabinem. Imć pan Ian Ihnatowicz, z szablą. Imć pan Jakub Sarosiek bez broni. Imć pan Jerzy Ihnatowicz bez broni. Imć pan Piotr Ihnatowicz bez broni. Imć pan Felicyan Usowicz bez broni. Imć pan Jakub Ihnatowicz z szablą. Imć pan Jakub Proniewicz z szablą. Imć pan Jerzy Narbutowicz z szablą. Imć pan Jakub Ihnatowicz z dzidą. Imć pan Piotr Usowicz z szablą. Imć pan Piotr Usowicz z szablą. Imć pan Maciey Ihnatowicz bez broni. Imć pan Wawrzyniec Ihnatowicz na koniu gniadym z szablą. Imć pan Wawrzyniec Pułianowski bez broni. Imć pan Dominik Eysymont na koniu gniadym, z szablą.

Z Kudrowczyzny. Imć pan Piotr Eysymont na koniu gniadym, z szablą.

Okolica Proniewicze. Imć pan Eliasz Proniewicz na koniu gniadym, z szablą, pistoletami. Imć pan Marcin Proniewicz na koniu cisawym, z szablą. Imć pan Karol Proniewicz na koniu gniadym, z szablą. Imć pan Jan Proniewicz na koniu cisawym, z szablą. Imć p. Piotr Proniewicz na koniu gniadym, z szablą. Imć pan Michał Proniewicz z szablą, pieszy. Imć pan Marcin Proniewicz z szablą, pieszy. Imć pan Michał Dymisiewicz na koniu gniadym, z szablą, karabinem. Imć pan Józef Czapleiewski z Jaryłowki, na koniu siwym, z szablą y pistoletami.

Parafia Jałowska. Imć pan Antoni Zawistowski z Gobiat, na koniu gniadym, ze wszelkim moderunkiem, iak do woyny.

Parafia Brzostowicka. Z dóbr Brzostowickich, iaśnie wielmożnego imci pana Mniszka, marszałek nadworny koronny, wielmożny imć pan Wawrzyniec Zadorski – gubernator tychże dóbr, na koniu szpakowatym, ze wszelkim moderunkiem zgodnym, iak do woyny. Imć pan Faustyn Dworzecki na koniu siwym, z moderunkiem, zgodnym y dobrym do woyny. Imć pan Antoni Kosowski na koniu siwym, z porządkiem zgodnym do woyny. Imć p. Fabian Szawerski na koniu skaro-gniadym, we wszelkim porządku do woyny. Imć pan Woyciech Niedzwiecki na koniu cisawym, z porządkiem do woyny zgodnym. Ze wszystkich dóbr tegoż iaśnie wielmożnego imci pana marszałka stawili, z pocztami we wszelkim porządku do woyny zgodnym. Imć p. Adam Eysymont na koniu zkaro-gniadym, ze wszelkim porządkiem, do woyny zgodnym. Imć pan Jan Bortkiewicz na koniu karym z szablą. Imć pan Paweł Łapiński na mieyscu imci pana Puchalskiego z dóbr Cieciorowki y Dublan, na koniu gniadym, ze wszelkim porządkiem do woyny. Imć pan Marcin Kondracki z szablą, pieszy. Imć pan Jakub Dmisiewicz z szablą, pieszy. Imć pan Antoni Downarowicz na koniu gniadym, z szablą, pistoletami.

Parafia Wołpieńska. Imć pan Piotr Krupowicz na koniu bułanym, z szablą, pistoletami y wszelkim moderunkiem, do woyny zgodnym. Imć p. Bogusław Siemaszko na koniu cisawym, z szablą, pistoletami. Imć pan Jerzy Siemaszko na koniu karym, z szablą, pistoletami. Imć pan Bartłomiey Macieiowski na koniu myszatym, z szablą. Imć pan Józef Siemaszko na koniu karym, z szablą. Imć p. Jerzy Siemaszko na koniu myszatym, z szablą. Imć pan Jan Siemaszko na koniu siwym, z szablą. Imć pan Jan Macieiowski na koniu gniadym, z szablą. Imć pan Michał Siemaszko na koniu skaro-gniadym, z szablą. Imć pan Jerzy Siemaszko na koniu gniadym, z szablą, pistoletami. Imć p. Nikodem Siemaszko z szablą, pieszy. Imć pan Jan Kulikowski na koniu gniadym, z szablą, pistoletami, na mieyscu imci pana Kaszuby chorego, z Berdowczyzny. Imć p. Thadeusz Siemaszko na koniu gniadym, z szablą, pistoletami, na mieyscu imci pana Franciszka Chlistowskiego, chorego, Berechowczyzny. Imć pan Antoni Rzepecki – ienerał iego królewskiey mości, na koniu kasztanowatym, z szablą, pistoletami. Imć pan Józef Mickiewicz na koniu gniadym, z szablą y pistoletami.

Parafia Lumionska. W. imć p. Kazimierz Korsak – sędzia kapturowy p-tu Grodzień., na koniu gniadym ze wszelkim poządkiem do woyny zgodnym. Wielmożny imć pan Reszka Cześnikowicz z ziemi Bielskiey na koniu morozowatym ze wszelkim moderunkiem iak do woyny. Imć pan Franciszek Sztablewski z dóbr w. imci pani Potockiey – woiewodziney Bielskiey z Czertowey cum attinentiis na koniu gniadym z szablą, pistoletami, z pocztowym na koniu siwym z szablą pistoletami, y z drugim człekiem na koniu gniadym z szablą, pistoletami y karabinami. Imć pan Wincenty Szelpak na mieyscu imci p. Józefa Szelpaka brata swoiego chorego, na koniu płowym z szablą, pistoletami, z pocztowym na koniu cisawym we wszelkim porządku. Imć pan Józef Klukowski na koniu wilczatym z szablą y pistoletami. Imć pan Wawrzyniec Klukowski na koniu płowym z szablą y pistoletami. Imć p. Teodor Kochański na koniu karym z szablą y karabinem. Imć p. Józef Lewkowicz na koniu kasztanowatym z szablą y pistoletami. Imć pan Jerzy Daszkiewicz na koniu cisawym z szablą. Imć pan Tomasz Strzałkowski na koniu cisawym z szablą. Imć pan Floryan Bohatyrowicz na koniu cisawym z szablą y karabinem. Imć pan Michał Bohatyrowicz na koniu kasztanowatym z szablą y pistoletami. Imć pan Paweł Bohatyrowicz na koniu cisawym z szablą y pistoletami. Imć pan Michał Bohatyrowicz na koniu karym z szablą y karabinem. Imć pan Michał Strzałkowski na koniu cisawym z szablą y karabinem. Imć pan Maciey Waliszewski na koniu karym z szablą. Imć pan Symon Srzałkowski z szablą, pieszy. Imć pan Franciszek Strzałkowski na koniu wilczatym z szablą. Imć pan Mateusz Jelski na koniu kasztanowatym ze wszelkim porządkiem, iak do woyny. Imć pan Strzałkowski na koniu gniadym, z szablą. Imć pan Ludwik Strzałkowski z szablą, pieszy. Imć pan Franciszek Narkiewicz, na mieyscu imci pana Marcina Klukowskiego z Nieciecz, na koniu cisawym, z szablą y karabinem. Imć pan Mikołay Strzałkowski na koniu gniadym, z szablą y pistoletami z Samostrzelnik y Łaniewicz.

Parafia Kwasowska. Imć pan Kazimierz Gorzkowski – stanowniczy powiatu Grodzieńskiego na koniu kasztanowatym, ze wszelkim porządkiem do woyny. Imć pan Piotr Steckiewicz na koniu skarogniadym, z szablą y pistoletami. Imć pan Jan Roszkowski na koniu kasztanowatym, ze wszelkim porządkiem do woyny. Imć pan Antoni Steckiewicz na koniu cisawym, z szablą y pistoletami. Imć pan Ambroży Steckiewicz na koniu gniadym, z szablą, pistoletami. Imć pan Adam Steckiewicz na koniu gniadym, z szablą. Imć pan Jan Steckiewicz na koniu płowym, z szablą y karabinem. Imć pan Antoni Steckiewicz na koniu gniadym, z szablą y karabinem. Imć pan Dominik Steckiewicz na koniu strokatym, z szablą y pistoletami. Imć pan Michał Steckiewicz na koniu płowym, z szablą. Imć pan Józef Maiewski na koniu wilczatym, z szablą, pistoletami. Imć pan Adam Malewski na koniu kasztanowatym, z szablą, pistoletami. Imć pan Jerzy Malewski na koniu gniadym, z szablą, pistoletami. Imć pan Piotr Miłkowski na koniu gniadym, z szablą y karabinem. Imć pan Mikołay Daszkiewicz na koniu gniadym, z szablą y karabinem. Imć pan Andrzey Daszkiewicz na koniu białym, z szablą. Imć pan Stefan Dołągowski na koniu karym, z szablą y pistoletami; za imć panią Piotrową Wińską z folwarku Rudowicz stawiono poczet, na koniu cisawym, z szabla y karabinem. Imć pan Piotr Steckiewicz na koniu siwym z szablą. Imć pan Stanisław Steckiewicz pieszy z dzidą y karabinem.

Okolica Chlistowicze. Imć pan Stanisław Pacenko na koniu karym, z szablą y pistoletami. Imć pan Paweł Obuchowski na koniu cisawym, z szablą. Imć pan Stanisław Cichowski na koniu wilczatym, z szablą y pistoletami. Imć pan Antoni Chlistowski na koniu gniadym, z szablą. Imć pan Tomasz Strzelecki na koniu gniadym, z szablą. Imć pan Antoni Gorzkowski na koniu kasztanowatym, ze wszelkim porządkiem, iak do woyny. Imć pan Antoni Steckiewicz na koniu gniadym, z szablą y pistoletami. Imć pan Jerzy Koroza na koniu wilczatym, z szablą y pistoletami. Imć pan Leon Koroza na koniu cisawym, z szablą y pistoletami. Imć pan Maciey Koroza na koniu karym, z szablą. Imć p. Adam Gorzkowski na koniu karym, z szablą. Imć p. Mateusz Steckiewicz pieszy, z szablą. Imć pan Jakub Sarosiek pieszy, przy szabli. Imć pan Jan Gorzkowski na koniu gniadym, z szablą y pistoletami.

Parafia Indurska. Z dóbr iaśnie wielmożnego imci pana Michała Massalskiego – kasztelana Wileńskiego, hetmana wielkiego xięstwa Litewskiego, Olexycz, Domanowszczyzny, cum omnibus attinentis, stawiono pocztów czterech idque: iednego na koniu kasztanowatym, drugiego na szpakowatym, trzeciego na karym, czwartego na karym, ze wszelkim moderunkiem do woyny zgodnym. W Bogu przewielebny imć xiądz Kossakowski – kanonik Łowicki, proboszcz Indurski, stawił imci pana Jakuba Kalickiego na koniu gniadym, ze wszelkim moderunkiem y pocztowy, na koniu gniadym takoż że wszelkim moderunkiem. Z dóbr iaśniey wielmożney imci pani woiewodziney Brzeskiey Indury, Hraina cum attinentiis stawiono: czterech huzarów na koniach karych, ze wszelkim moderunkiem, iak do woyny. Wielmożny imć pan Marcin Jasienczyk-Ochodnicki z dóbr zastawnych Żarnowki na koniu cisawym, z pocztowym na koniu cisawym, ze wszelkim porządkiem, iak do woyny. Imć pan Marcin Kochański na koniu kasztanowatym, ze wszystkim moderunkiem. Imć pan Józef Bielski na koniu siwym, ze wszelkim moderunkiem iak do woyny. Imć pan Franciszek Jankowski na koniu gniadym, ze wszystkim porządkiem. Ci ichmość trzey z dóbr ieymość pani woiewodziney Brzeskiey popisali. Imć pan Piotr Karwacki – ekonom Zarubiecki, z tych że dobr na koniu karym, ze wszelkim moderumkiem popisał się. Wielmożny imc pan Stanisław Daszkiewicz – łowczy powiatu Grodzieńskiego z dóbr Dziemidkowa na koniu kasztanowatym, ze wszelkim porządkiem iak do woyny. Imć pan Paweł Pacenko – stanowniczy popisów Grodzieńskich na koniu gniadym ze wszelkim moderunkiem do woyny. Imć p. Antoni Nakielski na koniu skarogniadym, ze wszelkim moderunkiem zgodnym do woyny. Imć p. Stefan Nasilkowski na koniu gniadym, ze wszelkim moderunkiem do woyny. Imć p. Józef Daszkiewicz z Dziemidkowa na koniu karym, ze szpagą y pistoletami, z pocztowym na koniu wilczatym, ze wszelkim moderunkiem do woyny. Imć pan Michał Pacenko na koniu gniadym z szablą y pistoletami. Imć pan Jan Pacenko na koniu karym, z szablą y pistoletami. Imć pan Antoni Pacenko na koniu gniadym, z szablą. Imć pan Jan Kucewicz na koniu gniadym z wszelkim moderunkiem iak do woyny. Imć pan Michał Pacenko na koniu cisawym, z szablą. Imć pan Mateuss Rocha na koniu karym, z szablą. Imć pan Jakub Rocha na koniu karym, z szablą. Imć pan Paweł Strzałkowski na koniu gniadym, ze wszelkim porządkiem. Imć pan Marcin Horbaczewski na koniu dereszowatym, z szablą y pistoletami. Imć pan Stanisław Macieiewski na koniu gniadym, z szablą. Imć pan Bartłomiey Jodkowski pieszy, z karabinem. Imć pan Jakub Reszka na koniu karym, z szablą y pistoletami. Imć pan Antoni Reszka na koniu karym, z szablą, pistoletami. Imć pan Antoni Bielkiewicz z Baranowa na koniu karym do woyny zgodnum we wszelkim moderunku.

Parafia Nowodworska. Wielmożni imć pan Leon Połubiński – skarbnik Grodzieński, na koniu kasztanowatym, ze wszelkim porządkiem do woyny zgodnym. Imć pan Mikołay Dubiński na koniu kasztanowatym, z szablą, pistoletami. Imć pan Jan Malinski na koniu szpakowatym, z szablą. Imc pan Mateusz Heybowicz na koniu gniadym do woyny zgodnym, z pistoletami y szablą. Imć pan Andrzey Tomaszewski na koniu karym przy szabli. Imć pan Józef Guturski na koniu kasztanowatym, z szablą. Imć pan Kazimierz Kisłowski na koniu siwym, z szablą. Wielmożny imć pan Wal – starosta Romeykowski na koniu karym z dwóma pocztami w należytym moderunku iak do woyny. W. imć pan Hromyka – cześnik Oszmiański na koniu kasztanowatym w należytm porządku iak do woyny. Wielmożny imc pan Piotr Milikont Narwoysz na koniu szpakowatym w należytym porządku iak do woyny. Imć pan Józef Obrzycki – towarzysz Petyhorski, na koniu kasztanowatym w należytym porządku iak do woyny. Imć pan Jan Orzechowski – towarzysz Petyhorski, na koniu kasztanowatym w należytym porządku iak do woyny. Imć p. Andrzey Malinski na koniu gniadym, z szablą y pistoletami. Imć pan Alexander Jagodyński na koniu skaro-gniadym, z szablą, pistoletami; za wielmożnego imci pana Holsztyna – porucznika woysk wielkiego xięstwa Litewskiego, stawił poczet na koniu kasztanowatym, z szablą, pistoletami. Imć pan Franciszek Daszkiewicz na koniu myszatym, z szablą. Imć pan Adam Lubowicki na koniu bułanym, z szablą, pistoletami. Imć pan Marcin Lubowicki na koniu kasztanowatym, z szablą, pistoletami. Imć pan Tomasz Sulberski na koniu karym, z szablą, pistoletami. Imć pan Michał Kamiński na koniu myszatym, z szablą, pistoletami. Imć pan Dominik Kisłowski na koniu gniadym, we wszelkim porządku do woyny zgodnym. Imć pan Franciszek Nareyko na koniu cisawym, z szablą, pistoletami. Iego mość pan Stefan Dyakiewicz na koniu kasztanowatym, z szablą, pistoletami. Imć pan Franciszek Genko na koniu szabelowatym, z szablą y pistoletami.

Parafia Sidrzańska. Wielmożny imć pan Kazimierz Niedzwiecki z dóbr iaśnie wielmożnego imci pana Potockiego – ienerała artyleryi woysk wielkiego xięstwa Litewskiego, na koniu gniadym do woyny zgodnym, y pocztowym, takoż na koniu gniadym, ze wszelkim moderunkiem do woyny zgodnym.

Parafia Chodorowska. W Bogu wielebny imć xiądz Józef Symon Zdanowicz, pleban Karpowicz, z dóbr swoich Faszczewa y Bobry, stawił pocztowego, na koniu karym, ze wszelkim moderunkiem. Imć p. Woyciech Kruszewski za imci pana Józefa Sinińskiego – cześnika Wiłkomirskiego, z dóbr Faszczewa y Bobry, na koniu siwym, z szablą y pistoletami, pocztowy na koniu karym, z szablą y karabinem. Wielmożny imć pan Symon Rosochacki – krajczy powiatu Grodzieńskiego, na koniu sobolowatym w należytym porządku do woyny zgodnym, z pocztowym na koniu skaro-gniadym, takoż w należytym porządku.Imć pan Jan Rosochacki na koniu wilczatym w należytym porządku, iak do woyny. Imć pan Jakub Mańkowski na koniu cisawym, ze wszelkim porządkiem y pocztowym na koniu gniadym, w porządku do woyny zgodnym. Imć pan Michał Szeniawski na koniu karym, z dobrym moderunkiem do woyny, z szablą y pistoletami. Imć pan Ignacy Szeniawski na koniu gniadym w należytym porządku, iak do woyny. Imć pan Ludwik Gimbut Przyszmąt z dóbr iaśnie wielmożnego imci pana Ogińskiego – marszałka w. x. Lit. Dubasowszczyzny na koniu kasztanowatym, z pocztowym we wszelkim należnym y dobrym porządku do woyny, na koniu gniadym prezentował się. Imć pan Samuel Taczyński na koniu kasztanowatym, we wszelkim należytym porządku do woyny, y pocztowym na koniu kasztanowatym, w należytym porządku. Imć pan Mikołay Heybowicz na koniu gniadym, we wszelkim porządku, iak do woyny. Imć pan Paweł Raciborski na koniu kasztanowatym, z szablą, pistoletami. Imć pan Jerzy Howalt na koniu szpakowatym, ze wszelkim porządkiem, iak do woyny: z pocztowym, na koniu karym, z szablą, pistoletami y karabinem. Imć pan Tadeusz Kiernożycki na koniu gniadym, z pocztowym na koniu karym, we wszelkim moderunku, iak do woyny. Imć pan Piotr Szczutowski – towarzysz huzarów na koniu wilczatym, z pocztowym na koniu gniadym, ze wszelkim należytym do woyny moderunkiem. Imć pan Józef Kamiński na mieyscu ichmościów panów Krzywkowskich lat niedorosłych, na koniu gniadym, z pocztowym na koniu karym, z dobrym moderunkiem do woyny. Imć pan Jerzy Zaleski na koniu dereszowatym, z szablą y pistoletami. Imć pan Kazimierz Głębocki na koniu kasztanowatym, z tesakiem y pistoletami. Imć p. Jerzy Massalski na koniu kasztanowatym w porządku dobrym do woyny. Imć pan Tadeusz Ciszewski na koniu gniadym z szablą, pistoletami. Imć pan Franciszek Kamiński na koniu kasztanowatym z szablą, pistoletami. Imć pan Felicyan Wysocki na koniu siwym, z szablą pistoletami. Imć pan Maciey Kamiński na koniu gniadym z szablą, pistoletami. Imć pan Stanisław Kraiewski na koniu gniadym z szablą. W Bogu przewielebni imci xięża Dominikani konwentu Rozonostockiego stawili poczet Jana Pieńkowskiego na koniu gniadym z szablą, pistoletami y karabinem.

Parafia Korycińska. Wielmożny imć pan Bogusław Hazler – komisarz dóbr iaśnie wielmożnego ieymci pani woiewodziney Mscisławskiey na koniu karym w należytym porządku iak do woyny. Imć pan Józef Sołtan na koniu kasztanowatym ze wszelkim moderunkiem, drugi na kasztanowatym, trzeci y czwarty na gniadym ze wszelkim woiennym moderunkiem. Imć pan Alexander Makarewicz na mieyscu imci pana Kaclera-kapitana gwardyi iego królewskiey mości, na koniu wilczatym ze wszelkim porządkiem woiennym. Imć pan Stanisław Zakrzewski na mieyscu imci pani Butwiłowey na koniu karym z szablą, pistoletami. Imć pan Hazler – komisarz iaśnie wielmożney imci pani Sapieżyney – woiewodziney donosił, że imć pan Paweł Kłosowski służbą bawiący w koronnym woysku tamże zostaie, za ordynansem na powinności. Imć pan Antoni Jakubowski na koniu karym, z szablą y pistoletami z pocztowym na koniu gniadym w należytym porządku z szablą, pistoletami. Imć pan Woyciech Konopka z Krasowki na koniu cisawym, z szablą, pistoletami.

Parafia Sokolska. Wielmożny imć pan Franciszek Rezon – starosta Kowalski na koniu kasztanowatym ze wselkim porządkiem do woyny zgodnym. Imć pan Jerzy Weys na koniu gniadym we wszelkim porządku iak do woyny. Imć pan Konstanty Leskiewicz na koniu siwym ze wszelkim porządkiem do woyny zgodnym. Imć pan Jerzy Żukowski na koniu karym z dobrym maderunkiem do woyny zgodnym. Imć pan Józef Szymak na koniu skarogniadym, z szablą. Imć pan Józef Jelski – podczaszyc powiatu Grodzieńskiego, na koniu gniadym, ze wszelkim porządkiem do woyny. Imć pan Józef Fabryciusz na koniu gniadym ze wszelkim moderunkiem, z pocztowym na koniu gniadym, ze wszelkim porządkiem. Imć pan Michał Białobłocki na koniu płowym, z szablą, pistoletami. Imć pan Józef Bilmin na koniu szlorowatym ze wszelkim moderunkiem. Imć pan Józef Rakowski na koniu strokatym ze wszelkim porządkiem. Imć pan Jan Zaleski na koniu siwym, z kordelasem. Imć pan Jakub Bilmin na koniu siwym, z szablą. Imć pan Tomasz Pieniążko na koniu gniadym z szablą. Imć pan Antoni Suchodolski na mieyscu imci xiędza Rezona – plebana Sokolskiego, na koniu karym, z szablą, pistoletami, z pocztowym na koniu białym ze wszystkim moderunkiem do woyny. Imć pan Tomasz Szyszka na koniu białym, z szablą. Imć pan Kazimierz na koniu płowym, z szablą. Imć pan Teodor Swicki na koniu gniadym, z szablą, pistoletami. Imć pan Jan Czarnowski na koniu karym z szablą, pistoletami. Imci xiądz Adam Skiron – pleban Sokolański stawił dwóch pocztów, iednego na koniu gniadym, drugiego na koniu cisawym, ze wszelkim moderunkiem. Imć pan Antoni Szyszka na koniu siwym, z szablą y pistoletami. Imć pan Andrzey Sawiński z szablą pieszy. Imć pan Adam Ogilba (?) na koniu karym, ze wszelkim moderunkiem.

Parafia Choroska. W Bogu przewielebni imci xięża Bazylianie Suprascy z filiami stawili dwóch pocztów na koniach gniadych, ze wszelkim moderunkiem. Imć pan Ludwik Łosinski – rotmistrz Rzeczycki na koniu gniadym, ze wszelkim moderunkiem iak do woyny.

Parafia Lipska. Imć pan Wiktor Buchowiecki na koniu skaro-gniadym, stawił za siebie imci pana Tadeusza Sorokę y poczet na koniu cisawym z pistoletami y szablą. Imć p. Adam Heyman na koniu gniadym, ze wszelkim moderunkiem iak do woyny. Imć pan Cyprian Lubowicki na koniu kasztanowatym, ze wszelkim moderunkiem. Imć pan Stanisław Kraiewski na koniu gniadym, ze wszelkim porządkiem. Wielmożny imć pan Jeleński – sędzia grodzki Grodzieński, na koniu siwym ze wszelkim moderunkiem iak do woyny. Imć pan Jan Milkąd Narwoysz – mostowniczy xięztwa Inflantskiego, na koniu karym, ze wszelkim porządkiem do woyny zgodnym, trzema pocztami, karabinami y wszelką bronią do woyny potrzebną. Imć pan Alexander Milkąt Narwoysz – podczaszy Starodubowski na koniu karym, z kopią y wszelkim rysztunkiem, z pocztem na koniu siwym z dzidą y wszystkim moderunkiem. Imć pan Ludwik Milkąt Narwoysz na koniu siwym ze wszelkim porządkiem y z kopią, z pocztem na koniu karym, kopią y wszelkim porządkiem. Imć pan Wiktor Kiernożycki na koniu gniadym ze wszelkim moderunkiem iak do woyny. Imć pan Stanisław Jasieński na koniu gniadym z szablą y pistoletami. Wielmożny imć pan Kazimierz Dubiski – stolnik Kowieński, rotmistrz iego królewskiey mości, na koniu kasztanowatym, z pocztowym na koniu gniadym ze wszelkim etiam z placu w Grodzień. porządkiem do woyny. Wielmożny imć pan Rafał Bulharyn – podczaszy Wołkowycki, na koniu karym ze wszelkim moderunkiem iak do woyny. Imć pan Michał Eysmont na mieyscu imci pana Łukasza Baranowicza na koniu cisawym z szablą y pistoletami. Imć pan Józef Karniłowicz na koniu białym z szablą, pistoletami. Imć pan Bonifacy Rusinowicz na koniu gniadym przy szabli.

Parafia Hoska. Wielmożny imć pan Józef Wołowicz – podkomorzy p-tu Grodzieńskiego na koniu gniadym ze wszystkim porządkiem iak do woyny. Imć pan Piotr Skucewicz na koniu gniadym ze wszelkim moderunkiem, iak do woyny. Wielmożny imć pan Józef Boufał – mierniczy wielkiego xięztwa Litewskiego, na koniu gniadym ze wszelkim moderunkiem. Imć pan Jan Moroz – starosta Kibeyski na koniu wronym, ze wszystkim porządkiem. Imć pan Jakub Wereszczyński, na koniu gniadym ze wszelkim moderunkiem, iak do woyny. Imć pan Jan Ciszeyko za imci pana Tadeusza Jagmina na koniu gniadym, ze wszelkim moderunkiem. Imć pan Ludwik Poholski za iaśnie wielmożnego imci pana Xawera Ogińskiego – starosty Przewalskiego na koniu kasztanowatym ze wszelkim moderunkiem. Imć pan Jan Hryszkiewicz na koniu gniadym, ze wszelkim moderunkiem. Imć pan Benedykt Wołowicz na koniu bułanym, z szablą y pistoletami. Imć p. Adam Gąsiewski na mieyscu imci p. Gąsiewskiego – woyskiego Smoleńskiego, na koniu skaro-gniadym ze wszelkim porządkiem. Imć pan Piotr Ginett – skarbnik Kowieński, na kasztanowatym z szablą, pistoletami.

Parafia Leypuńska. Wielmożny imć pan Marcin Snarski – starosta Kryksztański, na koniu skaro-gniadym we wszelkim porządku, iak do woyny. Imć pan Karol Radziwiłowicz na koniu myszatym, z szablą y pistoletami. Imć pan Jakub Ulczycki na koniu skaro-gniadym, z szablą. Imć Mateusz Turczynowicz na koniu karym, z szablą. Imć pan Antoni Kulikowski na koniu karym, przy szabli. Imć pan Piotr Sidorowicz na koniu karym, z szablą, pistoletami. Imć pan Kazimierz Turczynowicz na koniu gniadym, z szablą, pistoletami. Imć pan Marcin Micewicz na koniu cisawym, z szablą. Imć pan Maciey Włostowski na koniu gniadym, sirota. Imć pan Józef Łapiński – obozny Branski, na koniu gniadym ze wszystkim porządkiem do woyny zgodnym. Imć pan Władysław Kuszelewski na koniu gniadym ze wszelkim moderunkiem do woyny zgodnym. Imć pan Józef Kozikowski na koniu karym, z pocztowym na koniu cisawym, ze wszelkim porządkiem. Od ichmć xięży dominikanów Liszkowskich stawieni imć pan Kazimierz Micewicz na koniu gniadym, z szablą, pistoletami. Imć pan Józef Kowzan na koniu kasztanowatym, z szablą, pistoletami. Imć pan Jan Radziwiłowicz na koniu wilczatym, z szablą, pistoletami. Imć pan Tomasz Radziwiłowicz na koniu kasztanowatym, z szablą. Imć pan Maciey Micewicz na koniu płowym, z karabinem y szablą. Imć p. Jerzy Radziwiłowicz na koniu kasztanowatym, z szablą. Imć pan Maciey Dziemidowicz na koniu cisawym, z szablą, pistoletami. Imć pan Jan Ulczycki na koniu siwym, z szablą. Imć p. Maciey Radziwiłowicz na koniu karym, z szablą. Imć p. Antoni Zaleski na koniu gniadym, z szablą, pistoletami. Imć pan Jakub Micewicz na koniu kasztanowatym, z szablą y karabinem. Imć p. Józef Wróblewski za imci pana Tanskiego – porucznika Janiczar. na koniu karym, z szablą, pistoletami. Imć pan Dominik Micewicz na koniu gniadym, z pistoletami, sirota. Imć pan Józef Wołągiewicz na koniu karym, z szablą. Imć pan Ludwik Gorzkowski stawił człeka z szablą, pistoletami na koniu gniadym, za imci pana Jana Kozickiego – ekonoma Leypuńskiego, w służbie zostaiącego, z folwarku w powiecie Pińskim sytuowanego.

Parafia Wieysieyska. Imć pan Andrzey Micewicz na koniu karym, z szablą, pistoletami. Imć pan Jan Żutkowski na koniu karym, z szablą, pistoletami. Imć pan Antoni Tarlecki na koniu karym, z szablą, pistoletami. Imć p. Jerzy Achramowicz na koniu cisawym, z szablą y pistoletami. Imć pan Jan Zdanowicz na koniu płowym, z szablą. Imć pan Jan Sołatycki na koniu cisawym, przy szabli. Imć pan Maciey Sobolewski na koniu płowym, z szablą. Imć pan Jerzy Heyman na koniu gniadym, ze wszelkim porządkiem, iak do woyny.

Parafia Borżnicka. Wielmożny imć pan Antoni Kleczkowski – sędzia grodzki Grodzieński, na koniu wilczatym, ze wszelkim porządkiem, iak do woyny. Imć pan Jan Szydłowski za imci panią Józefową Szalborską – porucznikową, na koniu kasztanowatym, z pocztowym na koniu siwym, ze wszelkim porządkiem, iak do woyny. Imć pan Ludwik Milanowski na mieyscu imci xiędza proboszcza Borznienskiego na koniu karym, z szablą y pistoletami. Imć p. Woyciech Jankowski na koniu szpakowatym z szablą y pistoletami. Imć pan Antoni Diakiewicz za imci pana Gietazewskiego na koniu kasztanowatym, ze wszelkim porządkiem, iak do woyny. Imć pan Kazimierz Herman na koniu siwym, z pistoletami y szablą. Imć pan Symon Mroczkowski na koniu karym, z szablą y pistoletami. Imć pan Jakub Podlaski z dożywocia Korklon na koniu karym, ze wszelkim porządkiem do woyny. Imć pan Kazimierz Dnieprski z Podruyska, na koniu karym, z szablą y pistoletami. Imć pan Grzegorz Narzymski – cześnik Owrucki, z dzierżawy Staro-Berzniańskiey na koniu wilczatym, z szablą y pistoletami. W Bogu przewielebny imci xięża dominikanie Seynenscy na koniu szpakowatym stawili pocztę, ze wszystkim moderunkiem. Imć pan Antoni Jadzwiński na koniu gniadym, z szablą, pistoletami, za imci pana Rodziewicza – łowczego Oszmiańskiego. Imć pan Jerzy Korzeniewski na koniu gniadym, z szablą y pistoletami stawił się za imci panią Doboszczynską.

Parafia Przeroska. Imć pan Antoni Soroka na koniu siwym, z szablą y pistoletami. Imć pan Kazimierz Kotarski na koniu gniadym, z szablą y pistoletami. Imć pan Kazimierz Cidzik na koniu karym, z szablą y pistoletami. Imć pan Józef Żaryn za imci xiędza plebana Przeroskiego na koniu szpakowatym, z szablą, pistoletami. Imć pan Woyciech Malinowski na koniu gniadym, z szablą. Imć pan Józef Linowski na koniu gniadym, z szablą. Imć pan Antoni Soroka dał obmowę za imci pana Tadeusza Sawicza y Antoniego Klimaszewskiego, iż obłożnie choruią. Imć p. Samuel Jawdyński na koniu cisawym, z szablą.

Parafia Filipowska. Imć pan Antoni Rakint na koniu karym, z szablą y pistoletami. Imć pan Antoni Homulicki na koniu siwym, z szablą y pistoletami. Imć pan Mateusz Samotyka na koniu siwym, z szablą, pistoletami. Imć pan Józef Radłowski na koniu szpakowatym, z szablą y pistoletami. Imć pan Antoni Samotyka na koniu białym, z szablą y pistoletami. Imć pan Józef Kordiał – kapitan iego królewskiey mości, na koniu karym, y z pocztą na koniu karym, ze wszelkim moderunkiem. Imć pan Piotr Pirucki za wielmożnego imci pana Rakiewicza – cześnika powiatu Grodzieńskiego, na koniu gniadym, we wszystkim porządku. Imć pan Stanisław Jaziecki na koniu gniadym, z szablą za imci xiędza plebana Filipowskiego.

Parafia Puńska. Imć pan Antoni Borkowski – towarzysz Petyhorski, qua dziedzic z folwarku Smolan alias Czarnowygranie, na koniu gniadym, ze wszelkim moderunkiem do woyny zgodnym. Imć pan Antoni Kotarski, qua zastawnik tychże wygnańców, na koniu gniadym, z szablą y pistoletami.

Parafia Jezierska. Wielmożny imć pan Benedykt Alexandrowicz – sędzia ziemski Grodzieński. Wielmożny imć pan Tadeusz Alexandrowicz – sędzia ziemski Grodzieński na koniu skarogniadym, ze wszelkim moderunkiem od woyny zgodnym. Imć pan Tomasz Klimowicz pieszy, bez broni. Imć pan Benedykt Klimowicz na koniu gniadym, z szablą. Imć pan Józef Furowski nic nie maiący. Imć pan Gabryel Wereszczyński na koniu bułanym, ze wszelkim moderunkiem od woyny. Imć pan Andrzey Obuchowicz na koniu gniadym, ze wszelkim moderunkiem od woyny. Wielmożny imć pan Paweł Grodecki – podczaszy Grodzieński, na koniu gniadym z moderunkiem od woyny zgodnym. Imć p. Antoni Kasperowicz, na mieyscu imci pana Ludwika Lenkiewicza, na koniu gniadym, z szablą, pistoletami. Imć pan Tadeusz Lenkiewicz na koniu siwym, z szablą, pistoletami. Imć pan Felix Lenkiewicz na koniu gniadym, z szablą y pistoletami.

Okolica Obuchowicze. Wielmożny imć pan Ignacy Grodecki, z Obuchowicz y Korczyka, na koniu łosiowatym, we wszelkim moderunkiem od woyny zgodnym. Imć pan Władysław Pawłowski na koniu karym, z szablą y pistoletami. Imć pan Stanisław Obuchowicz na koniu gniadym, z szablą, pistoletami. Imć pan Wawrzyniec Obuchowicz na koniu płowym, z szablą. Imć pan Marcin Radziwonowski pieszo, z szablą. Imć pan Adam Obuchowicz na koniu płowym, z szablą. Imć pan Franciszek Lisowski na koniu wilczatym, przy szabli. Imć pan Michał Obuchowicz na koniu karym, z szablą. Imć p. Jakub Parchowski na koniu gniadym, z szablą. Imć pan Paweł Obuchowicz na koniu gniadym, z pistoletami, szablą. Imć p. Andrzey Obuchowicz na koniu szpakowatym, z szablą. Imć pan Teodor Obuchowicz na koniu kasztanowatym, z szablą. Imć p. Paweł Eysymont na koniu dereszowatym, z szablą y pistoletami. Imć pan Michał Obuchowicz na koniu masłowatym, z szablą. Imć pan Stefan Eysymont na koniu gniadym, z szablą. Imć pan Mikołay Kamiński na koniu kasztanowatym, z szablą, pistoletami. Imć pan Fabian Obuchowicz na koniu cisawym, z szablą. Imć pan Antoni Porchowski na koniu gniadym, z szablą, pistoletami. Imć pan Jan Obuchowicz na koniu gniadym, bez broni. Imć pan Benedykt Obuchowicz z szablą, pieszy. Imć pan Józef Obuchowicz z szablą, pieszy. Imć pan Kazimierz Radziwonowicz z szablą, pieszy. Imć pan Wawrzyniec Bazyli Hryniewicz z szablą, pieszy. Imć pan Ludwik Obuchowicz z szablą, pieszy. Imć pan Jerzy Obuchowicz pieszy, bez broni. Imć pan Maciey Obuchowicz z szablą, pieszy. Imć pan Maciey Radziwonowski z karabinem, pieszy. Imć pan Józef Parchowski na koniu białym, z szablą. Imć pan Jan Obuchowicz pieszo, bez broni. Imć pan Józef Obuchowicz z szablą, pieszy. Imć pan Andrzey Obuchowicz z szablą, pieszy. Imć p. Józef Konstantinowicz z szablą, pieszy. Imć p. Mikołay Obuchowicz z szablą, pieszy. Imć pan Jan Obuchowicz z szablą, pieszy. Imć pan Jan Obuchowicz z nadzagiem, pieszy. Imć pan Alexander Tołoczko z szablą, pieszy. Imć pan Maciey Obuchowicz z szablą, pieszy. Imć pan Marek Radziwonowski z szablą, pieszy. Imć pan Franciszek Obuchowicz przy szabli, pieszy. Imć pan Andrzey Obuchowicz bez broni, pieszy. Imć pan Stefan Obuchowicz z szablą, pieszy. Imć pan Tomasz Obuchowicz z szablą, pieszy. Imć pan Jan Maliszewski z szablą, pieszy. W Bogu wielebni ichmć xięży kameduli Wigierscy ze wszystkich dobr swoich, w powiecie Grodzieńskim sytuowanych, stawili sześciu towarzyszów, idque imci pana Antoniego Małachowca na koniu skarogniadym, drugiego imci pana Jana Kozłowskiego na koniu kasztanowatym, trzeciego imci pana Benedykta Dzwonkowskiego na koniu szpakowatym, czwartego imci pana Antoniego Kobylińskiego na koniu karym, piątego Jana Moniuszkę na koniu tarantowatym, szóstego imci pana Antoniego Kurhańskiego na koniu cisawym, z należytym porządkiem. Poczet pierwszy na koniu gniadym, drugi na skaro-gniadym, trzeci na gniado-strokatym, czwarty na koniu kasztanowatym, piąty na koniu cisawym, szósty na koniu siwym, z pistoletami, karabinami y szablami. Imć p. Piotr Sacinowski na koniu karym, z szablą, pisto-

Okolica Tołoczki. Imć pan Stanisław Minuczyc na koniu siwym, ze wszelkim moderunkiem do woyny zgodnym. Imć pan Mateusz Brzozowski na koniu gniadostrokatym, ze wszelkim moderunkiem, iak do woyny. Imć pan Antoni Konstantynowicz na koniu gniadym, z szablą y pistoletami. Imć pan Jakub Starzyński na koniu gniadym, z szablą y pistoletami. Imć pan Franciszek Starzyński na koniu cisawym, z szablą. Imć pan Józef Tołoczko na koniu płowym, z szablą. Imć pan Jan Konstantynowicz na koniu gniadym, z szablą. Imć pan Dominik Konstantynowicz na koniu cisawym, z szablą y pistoletami. Imć pan Wawrzyniec Tołoczko na koniu gniadym, z szablą. Imć pan Michał Tołoczko na koniu karym, z szablą. Imć pan Benedykt Konstantynowicz na koniu karym, z szablą y pistoletami. Imć pan Jakub Zapolski na koniu karym, z szablą y pistoletami. Imć pan Krzysztof Januszewski za imci pana Michała Zapolskiego na koniu bułanym, z szablą, karabinem y pistoletami. Imć pan Benedykt Konstantynowicz na koniu gniadym, z szablą. Imć pan Symon Zapolski na koniu cisawym, z szablą. Imć pan Józef Sipowicz na koniu gniadym, z szablą. Imć pan Antoni Eysymont na koniu gniadym, ze wszelkim moderunkiem. Imć pan Stanisław Eysymont na koniu gniadym, z szablą y pistoletami. Imć pan Stanisław Czarniawski na koniu siwym, z szablą. Imć pan Stanisław Cidzik na koniu szpakowatym, z szablą. Imć pan Józef Tołoczko, sierota pieszy, z szablą. Imć pan Tadeusz Huszcza, bez broni. Imć pan Ambroży Trzeciak, bez broni. Imć pan Stefan Ancypa bez broni, Imć pan Stafan Tołoczko z szablą, pieszy.

Okolica Korczyk. Imć pan Antoni Sierkuciewski na koniu płowym, z szablą, pistoletami. Imć pan Zachariasz Dobrylewski na koniu gniadym, ze wszelkim do woyny moderunkiem. I. p. Maciey Eysymont na mieyscu imci p. Macieia Strupińskiego na koniu szpakowatym, we wszelkim porządku do woyny. Imć pan Stanisław Jasiński na koniu karym, ze wszelkim do woyny porządkiem. Imć pan Józef Malinowski na koniu gniadym, z szablą y pistoletami. Imć pan Jerzy Dobrylewski na koniu karym, z pistoletami y szablą. Imć pan Eliasz Dobrylewski na koniu kasztanowatym, z szablą y pistoletami. Imć pan Michał Dobrylewski na koniu dereszowatym, z szablą y pistoletami.

Okolica Eysymąty. Imć pan Michał Eysymąt – komisarz powiatu Grodzieńskiego, na koniu szpakowatym z moderunkiem wszelkim do woyny zgodnym. Wielmożny imć pan Józef Kochcicki na koniu karym, ze wszelkim moderunkiem do woyny zgodnym. Imć pan Antoni Sierkuciewski na koniu karym, z szablą. Imć pan Ludwik Tołoczko na koniu gniadym. Z szablą y pistoletami. Imć pan Jan Otkiński na koniu tarantowatym, ze wszelkim porządkiem. Imć pan Józef Puciłowski na koniu wilczatym, z szablą. Imć pan Kazimierz Eysymont na koniu gniadym, z szablą. Imć pan Stefan Olendski na koniu siwym, z szablą. Imć pan Kazimierz Eysymont na koniu łosiowatym, z szablą. Imć pan Jakub Eysymont na koniu karym, z szablą y pistoletami. Imć pan Andrzey Eysymont na koniu gniadym, z szablą. Imć pan Maciey Olendski na koniu gniadym, z szablą. Imć pan Antoni Grochowski na koniu cisawym, z szablą. Imć pan Dominik Jabłoński na koniu gniadym, z szablą, pistoletami. Imć pan Józef Kamiński na koniu karym, z szablą. Imć pan Stefan Olendzki na koniu gniadym, z szablą. Imć pan Kazimierz Eysymąt na koniu gniadym, z szablą. Imć pan Bartłomiey Eysymont na koniu gniadym, z szablą. Imć pan Piotr Eysymont na koniu karym, z szablą, pistoletami. Imć pan Michał Brzozowski na mieyscu imci pana Felicyana Brzozowskiego z koniem karym, z szablą, pistoletami. Imć pan Cyprian Czarniawski na koniu siwym, z szablą y pistoletami. Imć pan Jan Strzałkowski na koniu płowym, z szablą. Imć pan Józef Kamiński na koniu karym, z szablą. Imć pan Antoni Kamiński na koniu karym, z szablą.Imć pan Benedykt Kamiński na koniu myszatym, z szablą. Imć pan Teodor Zaniewski na koniu gniadym, z szablą, pistoletami. Imć pan Wincenty Eysymont z szablą, pieszy. Imć pan Piotr Kamiński z szablą, pieszy. Imć pan Piotr Eysymont z szablą, pieszy. Imć pan Adam Tołoczko z szablą, pieszy. Imć pan Kazimierz Puciłowski z szablą, pieszy. Imć pan Bartłomiey Olendski z szablą, pieszy. Imć pan Piotr Olendski z szablą, pieszy. Imć pan Piotr Eysymont z szablą, pieszy. Imć pan Piotr Olendski z szablą, pieszy. Imć pan Jerzy Minuczyc z szablą, pieszy. Imć p. Franciszek Zapolski z szablą, pieszy. Imć pan Józef Zapolski z szablą, pieczy. Imć pan Jakub Zapolski z szablą, pieszy. Imć pan Jakub Starzyński z karabinem, pieszy. Imć pan Stanisław Horbaczewski na koniu gniadostrokatym, z szablą y pistoletami, z Zapola. Imć pan Bartłomiey Łazowicki, z szablą y pistoletami, na koniu gniadym. Imć pan Mateusz Łazowicki na koniu gniadym, z szablą, z Zapola. Imć pan Ignacy Tołoczko na koniu myszatym, z szablą. Imć pan Stanisław Tołocko z szablą, na koniu karym. Imć pan Michał Tołoczko z szablą, pieszy. Imć pan Antoni Sierkuciewski z szablą, pieszy. Imć pan Jerzy Sierkuciewski z szablą, pieszy. Imć pan Jakub Olendski z szablą, pieszy.

Okolica Olenicze. Imć pan Michał Olendski na koniu płowym, z szablą, pistoletami. Imć pan Franciszek Olendski na koniu gniadym, z szablą. Imć pan Józef Olendski na koniu płowym, ze wszelkim moderunkiem. Imć pan Felicyan Czeczot na koniu karym, z szablą. Imć pan Antoni Horbaczewski na koniu gniadym, z szablą. Imć pan Symon Wincza na koniu siwym, z szablą. Imć pan Franciszek Olendski na koniu karym, z szablą. Imć pan Antoni Horbaczewski na koniu gniadym, z szablą. Imć pan Dominik Pawłowski na koniu skarogniadym, z szablą. Imć pan Benedykt Sierkuciewski na koniu siwym z szablą. Imć pan Andrzej Łazowicki na koniu karym, z szablą. Imć pan Jerzy Horbaczewski na koniu gniadym, z szablą. Imć pan Michał Minuczyc na koniu siwym, z szablą. Imć pan Józef Minuczyc na mieyscu imci pana Piotra Siemaszki y folwarku Olenicz, z Siemaszków y Eysymontów na koniu płowym, z szablą, pistoletami y karabinem. Imć pan Andrzey Obuchowicz za imć panią Chrzanowską – starościną Rewiatycką, na koniu szpakowatym, z szablą y pistoletami. Imć pan Józef Minuczyc – ienerał królewskiey mości, piechotą przy szabli. Imć pan Benedykt Horbaczewski na koniu gniadym, z szablą y pistoletami.

Okolica Kozłowicze. Imć pan Michał Sadłucki na koniu gniadym, we wszelkim moderunku do woyny zgodnym. Imć pan Tadeusz Sadłucki na koniu skarogniadym, we wszelkim moderunku do woyny zgodnym. Imć pan Stefan Horbaczewski na koniu skarogniadym, we wszelkim moderunku do woyny zgodnym. Imć p. Alexander Kozłowicki na koniu gniadym, z szablą, pistoletami. Imć pan Maciey Kozłowicki na koniu gniadym, z szablą. Imć pan Jan Niewiarowski na koniu karym, z szablą, pistoletami. Imć pan Józef Olendski na koniu bułanym, z szablą, pistoletami. Imć pan Jan Horbaczewski na koniu kasztanowatym, z szablą, pistoletami. Imć pan Andrzey Kozłowicki na koniu gniadym, z szablą, pistoletami. Imć pan Stefan Kozłowicki na koniu siwym, z szablą. Imć p. Michał Horbaczewski na koniu cisawym, z szablą. Imć pan Antoni Horbaczewski na koniu gniadym, z szablą, pistoletami. Imć pan Jan Horbaczewski na koniu karym, z szablą. Imć pan Antoni Starzyński na koniu karym, z szablą. Imć pan Felix Dombrowski na koniu szpakowatym, z munsztukiem y szablą. Imć p. Jan Horbaczewski, z szablą, pieszy. Imć pan Józef Dawidowicz z szablą, pieszy. Imć pan Leon Kozłowicki z szablą, pieszy. Imć pan Antoni Kadziewicz z dzidą, pieszy. Imć pan Jan Horbaczewski z szablą, pieszy.

Okolica Orechwicze. Imć pan Franciszek Staniewski na koniu gniadym, z szablą. Imć pan Stefan Orechwa na koniu karym, z szablą. Imć pan Alexander Orechwa na koniu cisawym, z szablą. Imć pan Andrzey Eysymont na koniu gniadym, z szablą. Imć pan Stefan Tołoczko na koniu siwym, z szablą. Imć pan Tomasz Orechwa pieszy, z szablą. Imć pan Tomasz Płoński na koniu cisawym, z szablą y pistoletami. Imć pan Franciszek Mrozowski na koniu karym, z szablą, pistoletami. Imć pan Jan Starzyński na koniu wronym, z szablą. Imć Maciey Starzyński na koniu gniadym, z szablą. Imć Stefan Starzyński pieszy, z szablą. Imć pan Antoni Starzyński pieszy, z szablą. Imć pan Jan Starzyński pieszy, bez broni. Imć pan Franciszek Starzyński bez broni, pieszy. Imć pan Dominik Branicki bez broni, pieszy. Imć pan Stanisław Kotowicz – regent ziemski y grodzki Grodzieński, konia kasztanowatego z moderunkiem do woyny, z człekiem prezentował.

Okolica Cydzik y Bylczyce. Imć pan Andrzey Cidzik na koniu gniadym, z szablą, pistoletami. Imć p. Gabryel Cidzik, z szablą, na koniu gniadym. Imć pan Mikołay Cidzik na koniu siwym, z szablą. Imć pan Łukasz Cidzik na koniu gniadym, z pistoletami, z szablą. Imć pan Mikołay Cidzik na koniu cisawym, z szablą. Imć pan Ludwik Cidzik na koniu karym, z szablą. Imć pan Benedykt Bohatyrewicz na koniu gniadym, z szablą. Imć pan Józef Jarewski na koniu płowym, z szablą. Imć pan Michał Cidzik z szablą, pieszy. Imć pan Jan Jarowski bez broni, pieszy. Imć pan Teodor Rouba pieszy, z szablą. Imć pan Marcin Bylczyński pieszy, z szablą. Imć pan Marcin Cidzik pieszy, z szablą. Imć pan Józef Cidzik pieszy, bez broni. Imć pan Symon Popiel na koniu płowym, z szablą, pistoletami. Imć pan Antoni Bylczyński na koniu gniadym, z szablą. Imć pan Marcin Bylczyński na koniu gniadym, z szablą. Imć pan Bartłomiey Bylczyński na koniu karym, z szablą. Imć pan Leon Konstantynowicz na koniu gniadym, z szablą. Imć pan Jan Eysymont na koniu gniadym, z szablą. Imć pan Piotr Starzyński na koniu kasztanowatym, ze wszelkim moderunkiem, iak do woyny. Imć p. Grzegorz Wincza, z szablą pieszy.

Okolica Jurewicze y Karole. Imć p. Michał Jurowski na koniu cisawym, z szablą. Imć pan Józef Horbaczewski na koniu gniadym, z szablą. Imć pan Ignacy Jurowski na koniu płowym, z szablą. Imć pan Mikołay Jurowski na koniu gniadym, z szablą. Imć pan Władysław Jurowski na koniu kasztanowatym, z szablą. Imć pan Kazimierz Jurowski na koniu karym, z szablą. Imć pan Samuel Jurowski na koniu karym, z szablą. Imć pan Jerzy Jurowski na koniu cisawym, z szablą. Imć pan Andrzey Jurowski na koniu karym, z szablą. Imć pan Jan Jurowski na koniu karym, z szablą. Imć pan Alexander Strupiński na koniu siwym, z szablą. Imć pan Jan Strzelecki na koniu gniadym, z szablą y karabinem. Imć pan Stefan Pyrski z szablą, pieszy. Imć pan Stefan Buchowiecki z szablą, pieszy. Imć pan Adam Strupiński, z szablą, pieszy. Imć pan Benedyk Strupiński, z szablą, pieszy. Imć pan Paweł Strzelecki pieszy, z szablą. Imć pan Kazimierz Strzelecki pieszy bez broni. Imć pan Mikołay Kalenkiewicz na koniu szpakowatym, ze wszelkim porządkiem do woyny zgodnym. Ten że imć dał obmowę, że brat imci recenter zachorował. Imć pan Jan Bylczyński na koniu skaro-gniadym, ze wszelkim moderunkiem, iak do woyny.

Okolica Kotra. Imć pan Jerzy Jotkowski na koniu siwym, z szablą y pistoletami. Imć pan Franciszek Bylczyński na koniu karym, z szablą. Imć p. Felicyan Strzałkowski na koniu cisawym, z szablą. Imć pan Stanisław Siemaszko na koniu strokatym, z szablą y pistoletami. Imć pan Jan Bylczyński na koniu gniadym, z szablą y pistoletami. Imć pan Felicyan Bylczyński na koniu siwym, z szablą. Imć p. Bogusław Obuchowski na koniu cisawym, z szablą. Imć pan Jan Antuszewicz na koniu gniadym, z szablą. Imć pan Franciszek Skurat Kotrzański na koniu karym, z szablą. Imć pan Jakub Kotrzański na koniu karym, z szablą. Imć pan Jerzy Cichowski na koniu białym, z szablą. Imć pan Stefan Liniewicz – ienerał iego królewskiey mości, na koniu gniadym, z szablą. Imć pan Franciszek Branicki na koniu cisawym, z szablą y pistoletami. Imć pan Mateusz Strzałkowski z szablą, pieszy. Imć pan Kazimierz Strzałkowski, sirota, bez broni, pieszy. Imć pan Kazimierz Bohatyrewicz na koniu myszatym, z szablą. Imć pan Jan Bohatyrewicz z szablą, pieszy. Imć pan Józef Żukiewicz z szablą, pieszy. Imć pan Konstanty Strzałkowski z karabinem, pieszy. Imć pan Andrzey Huszcza z szablą, pieszy. Imć pan Stanisław Huszcza pieszy, bez broni. W Bogu przewielebne ichmć panny bernardynki konwentu Grodzieńskiego, stawili dwóch pocztów y towarzysza iednego imci pana Jakuba Andrzeiewskiego na koniu gniadym, drugiego imci pana Marcina Klukowskiego na koniu szpakowatym w poczet, w iednym koniu karym, drugiego płowy, we wszelkim moderunku, iak do woyny. Imć pan Wawrzyniec Staniewski, z maiętności Staniewicz y Hołowacz za imci pana Józefa Staniewskiego – regenta trybunalnego głównego w. x. Lit., na koniu kasztanowatym, w należytym porządku, iak do woyny.

Parafia Kamieńska. Imć pan Leon Eysymont na koniu gniadym, ze wszelkim porządkiem, iak do woyny. Imć pan Leon Baranowicz na koniu gniadym, we własnym porządku, iak do woyny. Imć p. Piotr Waliszewski na koniu karym, z szablą, pistoletami. Imć p. Antoni Hryniewicz na koniu karym, z szablą y karabinem. Imć pan Bonifacy Siwicki na koniu karym, z szablą y pistoletami. Imć pan Antoni Szczuka na koniu cisawym, z szablą. Imć pan Jerzy Szczuka na koniu cisawym, z szablą. Imć pan Stanisław Ryniewicz na koniu myszatym, z szablą y pistoletami. Imć pan Stanisław Szczuka na koniu wilczatym, z szablą. Imć pan Mikołay Eysymont na koniu karym, z szablą. Imć pan Stanisław Danisewicz na koniu gniadym, z szablą. Imć pan Antoni Lazowicki na koniu myszatym, z szablą. Imć pan Symon Gradowski na koniu dropiatym gniadym, z szablą. Imć pan Marek Gradowski na koniu gniadym, z szablą. Imć pan Adam Rynkiewicz na koniu karo-strokatym, ze wszelkim porządkiem do woyny zgodnym. Imć pan Stanisław Kuznicki na koniu gniadym, z szablą. Imć pan Kazimierz Alexandrowicz na koniu gniadym, z szablą. Imć pan Adam Alexandrowicz na koniu siwym, z szablą. Wielmożny imć pan Michał Politalski – sędzia ziemski Grodzieński, na koniu brudno-kasztanowym, ze wszelkim moderunkiem iak do woyny. Imć pan Michał Witkiewicz na koniu gniadym, ze wszelkim moderunkiem iak do woyny. Imć pan Tadeusz Wolmer na koniu szpakowatym, ze wszelkim moderunkiem iak do woyny. Imć pan Michał Lenczewski na koniu gniadym, ze wszelkim moderunkiem, iak do woyny. Imć pan Jerzy Jotkowski na koniu morozowatym ze wszelkim moderunkiem, iak do woyny. Imć pan Daniel Lipnicki na koniu skaro-gniadym, ze wszelkim moderunkiem, iak do woyny. Imć pan Tadeusz Siemaszko na koniu gniadym, ze wszelkim moderunkiem iak do woyny. Imć pan Michał Urbański na koniu gniadym, z szablą, pistoletami. Imć pan Piotr Witkiewicz na koniu gniadym, z szablą. Imć pan Franciszek, że chory przez imci pana Michała Witkiewicza obmowę podał. Imć pan Jan Eysymont pieszy, z szablą. Imć pan Jan Hryniewicz pieszy, z szablą. Imć pan Symon Hryniewicz na koniu gniadym, z szablą y pistoletami. Imć pan Stanisław Kondracki pieszy, z szablą. Imć pan Jan Rusinowski pieszy, z szablą.

Parafia Mostowska. Imć pan Tadeusz Andrzeykowicz na koniu siwym, ze wszelkim moderunkiem, iak do woyny.

Parafia Eysymontowskaokolica Burniew. Imć pan Andrzey Eysymont – wice-regent powiatu Grodzieńskiego, towarzysz Petyhorski, na koniu karo-gniadym, ze wszelkim moderunkiem do woyny. Imć pan Józef Eysymont na koniu gniadym, z szablą y pistoletami. Imć pan Andrzey Eysymont na koniu szpakowatym, z szablą y pistoletami. Imć pan Jakub Glindzicz na koniu płowym, z szablą. Imć pan Michał Siemaszko na koniu wilczatym, z szablą, pistoletami. Imć pan Paweł Brzeski na koniu siwym, z szablą y karabinem. Imć pan Bartłomiey Eysymont – oboźny powiatu Grodzieńskiego, na koniu gniadym, z szablą, pistoletami. Imć pan Mikołay Eysymont na koniu morozowatym, z szablą, pistoletami. Imć pan Andrzey Eysymont na koniu gniadym, z szablą y pistoletami. Imć pan Andrzey Toczycki na koniu karym, szablą, karabinem. Imć pan Franciszek Rosczewski na koniu siwym, z szablą, pistoletami. Imć pan Jan Eysymont na koniu karym, z szablą, pistoletami. Imć pan Antoni Siemaszko na koniu gniadym, z szablą y pistoletami. Imć pan Tadeusz Glindzicz z szablą y karabinem, na koniu siwym. Imć pan Jan Eysymont na koniu cisawym, z szablą. Imć pan Wawrzyniec Eysymont na koniu cisawym, z szablą. Imć pan Wawrzyniec Eysymont pieszy, bez broni. Imć pan Władysław Eysymont z szablą, pieszy. Imć pan Andrzey Steckiewicz na koniu morozowatym, bez broni. Imć pan Jakub Eysymont bez broni, pieszy. Imć pan Jan Krzyżanowski na koniu bułanym, z szablą y pistoletami.

Okolica Eysymonty. Wielmożny imć pan Krzysztof Eysymont – komornik powiatu Grodzieńskiego, towarzysz y namiestnik Petyhorski, na koniu kasztanowatym, we wszelkim porządku do woyny zgodnym. Imć pan Kazimierz Eysymont na koniu karym, ze wszelkim moderunkiem do woyny zgodnym. Imć pan Sebastyan Eysymont na koniu karym, z szablą, pistoletami. Imć pan Wincenty Zaniewski na koniu cisawym, z szablą, pistoletami. Imć pan Adam Zaniewski na koniu gniadym, z szablą. Imć pan Józef Petelczyc na koniu cisawym, z szablą. Imć pan Jan Kulikowski na koniu siwym, z szablą. Imć pan Franciszek Eysymont na koniu cisawym, z szablą, pistoletami. Imć pan Woyciech Eysymont na koniu gniadym, z szablą, pistoletami. Imć pan Antoni Zaleski na koniu skarogniadym, z szablą, pistoletami. Imć p. Antoni Eysymont na koniu białym, z szablą. Imć p. Antoni Jotkowski na koniu bułanym, z szablą. Imć pan Tadeusz Eysymont na koniu karym, z szablą. Imć p. Józef Jotkowski na koniu gniadym, z szablą. Imć pan Stanisław Eysymont na koniu dereszowatym, z szablą y pistoletami. Imć pan Konstanty Kulikowski na koniu wilczatym, z szablą. Imć pan Jerzy Siemaszko na koniu gniadym, z szablą. Imć pan Michał Eysymont na koniu cisawym, z szablą. Imć pan Jakub Steckiewicz na koniu karym, z szablą. Imć pan Jakub Eysymont na koniu cisawym, z szablą. Imć pan Mikołay Eysymont na koniu cisawym, z szablą. Imć pan Jakub Kulikowski na koniu karym, z szablą. Imć pan Maciey Wybranowski na morozowatym koniu, bez broni. Imć pan Antoni Eysymąt na koniu szpakowatym z szablą, pistoletami. Imć pan Bartłomiey Kulikowski na koniu karym, z szablą. Imć pan Michał Jotkowski na koniu kasztanowatym, z szablą. Imć pan Mikołay Siemaszko na koniu gniadym, z szablą. Imć pan Kazimierz Kulikowski na koniu kasztanowatym, z szablą. Imć pan Alexander Siemaszko na koniu gniadym, z szablą. Imć pan Maciey Eysymont na koniu myszatym, z szablą, karabinem. Imć pan Józef Eysymont na koniu szpakowatym, z szablą. Imć pan Adam Steckiewicz na koniu kasztanowatym, z szablą. Imć pan Józef Ponikwicki na koniu kasztanowatym z porządkiem, iak do woyny. Imć pan Symon Bielewicz na koniu kasztanowatym w porządku iak do woyny. Imć pan Tomasz Glindzicz na koniu łosiowatym, z szablą y pistoletami. Imć pan Siemieracki na koniu płowym, z szablą, pistoletami z Glindzicz. Wielebny imć xiądz Jerzy Eysymont kanonik Smoleński, dziekan Grodzieński, proboscz Eysymont z plebanii y folwarku y Eysymontu stawił dwuch ludzi na koniach, z szablami. Wielmożny imć pan Józef Jelski – woyski powiatu Grodzieńskiego prezentował się na koniu kasztanowatym w należytym moderunku do woyny.

Okolica Kuliki. Imć pan Ludwik Tołoczko na koniu dereszowatym, z szablą. Imć pan Stanisław Kulikowski na koniu skarogniadym z szablą. Imć pan Maciey Kulikowski na koniu płowym, z szablą. Imć pan Jan Kulikowski na koniu szpakowatym, z szablą. Imć pan Symon Doumąt na koniu siwym, z szablą. Imć pan Mateusz Kulikowski na koniu cisawym z szablą. Stanisław Steckiewicz na koniu cisawym, z szablą. Imć p. Antoni Kulikowski na koniu płowym, z szablą. Imć pan Józef Kulikowski na koniu białym, z szablą. Imć pan Adam Kulikowski na koniu cisawym bez broni. Imć pan Bartłomiey Kulikowski na koniu gniadym, z szablą. Imć pan Stanisław Steckiewicz na koniu gniadym, z karabinem. Imć pan Władysław Kulikowski na koniu gniadym, bez broni. Imć pan Jan Kulikowski na koniu białym, bez broni, tylko z szablą. Imć pan Michał Kulikowski na koniu gniadym, z szablą. Imć pan Jerzy Kulikowski na koniu siwym, z szablą. Piesi tey że okolicy. Imć pan Jakub Kulikowski z dzidą. Imć pan Jerzy Eysymont na mieyscu imci pana Jakuba Kulikowskiego pieszy, bez broni. Imć pan Jakub Kulikowski z dzidą. Imć pan Michał Kulikowski z szablą. Imć pan Jerzy Kulikowski z dzidą. Imć pan Jan Stadkowski na koniu karym, z szablą y pistoletami.

Okolica Siedzieniewicze. Imć pan Franciszek Siedzieniewski – komornik powiatu Wołkowyskiego, na koniu gniadym, z szablą, pistoletami. Imć pan Jerzy Siedzieniewski na koniu dereszowatym, z szablą. Imć pan Michał Siedzieniewski na koniu gniadym, z szablą, pistoletami. Imć pan Piotr Siedzieniewski na koniu cisawym, z szablą. Imć pan Antoni Siedzieniewski na koniu białym, z szablą. Imć pan Michał Siedzieniewski na koniu kasztanowatym, z szablą. Imć pan Jerzy Zaniewski na koniu gniadym, z szablą. Imć pan Stefan Siedzieniewski na koniu cisawym, z szablą, pistoletami. Imć p. Adam Siedzieniewski na koniu kasztanowatym, z szablą. Imć pan Michał Siedzieniewski na koniu gniadym, przy szabli. Imć pan Antoni Siedzieniewski na koniu cisawym, z szablą. Imć pan Michał Siedzieniewski na koniu kasztanowatym, z szablą. Imć pan Dominik Siedzieniewski na koniu karym, z szablą. Imć pan Jan Siedzieniewski na koniu kasztanowatym, z szablą. Imć pan Tadeusz Siedzieniewski na koniu gniadym z szablą. Imć pan Jerzy Siedzieniewski na koniu płowym, z szablą, pistoletami. Imć pan Andrzey Siedzieniewski na koniu karym, z szablą. Imć pan Józef Siedzieniewski na koniu gniadym, z szablą. Imć pan Adam Siedzieniewski na koniu wilczatym, z szablą. Imć pan Rafał Antuszewicz na koniu gniadym, z szablą y pistoletami. Imć pan Jan Antuszewicz na koniu skarostrokatym, z szablą y pistoletami. Imć pan Alexander Antuszewicz na koniu szpakowatym, z szablą y dzidą. Imć pan Michał Jotkowski na koniu gniadym, z szablą. Imć pan Jerzy Siedzieniewski pieszy, z szablą. Imć pan Michał Siedzieniewski pieszy, z szablą. Imć pan Józef Siedzieniewski pieszy, z szablą. Imć pan Jakub Antuszewicz na koniu karym, z szablą y pistoletami z Wicicz. Imć pan Jerzy Janiewski na koniu gniadym, z Wicicz. Imć pan Mateusz Zaniewski pieszy, z szablą z Wicicz.

Okolica Glindzicze y Macieiowszczicze. Imć pan Michał Glindzicz – komisarz powiatu Grodzieńskiego, na koniu gniadym, z szablą y pistoletami. Imć pan Franciszek Steckiewicz na koniu płowym, z szablą y pistoletami. Imć pan Ludwik Glindzicz na koniu cisawym, z szablą. Imć pan Kazimierz Jotkowski na koniu skarogniadym, z szablą. Imć pan Jan Macieiewski na koniu gniadym, z szablą. Imć pan Bartłomiey Glindzicz na koniu gniadym, z szablą. Imć pan Marcin Macieiewski na koniu skarogniadym, z szablą. Imć pan Franciszek Macieiewski na koniu wilczatym, z szablą. Imć pan Stefan Macieiewski na koniu cisawym, z szablą. Imć pan Mikołay Staniewski na koniu gniadym, z szablą. Imć pan Maciey Macieiewski na koniu cisawym, z szablą. Imć pan Woyciech Macieiewski pieszy, z karabinem. Imć pan Stanisław Cidzik pieszy, z dzidą. Imć pan Jan Siemieracki na koniu płowym, z szablą y pistoletami. Imć pan Franciszek Radziwiłowicz z szablą, pieszy. Imć pan Mateusz Radziwiłowicz pieszy z dzidą. Imć pan Bartłomiey Macieiewski na koniu gniadym, z szablą. Maciey Macieiewski na koniu strokatym, z szablą. Imć p. Franciszek Jotkowski pieszy, z dzidą. Imć p. Piotr Jotkowski pieszy, z szablą.

Okolica Staniewicze. Imć pan Adam Staniewski na koniu gniadym, z szablą y pistoletami. Imć pan Michał Staniewski na koniu gniadym, z szablą. Imć pan Antoni Staniewski na koniu gniadym, z szablą. Imć pan Kazimierz Strzałkowski na koniu kasztanowatym, z szablą. Imć pan Bartłomiey Staniewski na koniu myszatym, z szablą. Imć pan Franciszek Staniewski na koniu gniadym, z szablą y pistoletami. Imć pan Jakub Staniewski na koniu siwym, z szablą y muszkietem. Imć pan Stanisław Staniewski na koniu gniadym, z szablą. Imć p. Józef Pancewicz na koniu białym, z szablą y pistoletami.

Okolica Paniewicze. Imć pan Tomasz Staniewski na koniu skarogniadym, z szablą. Imć pan Michał Zaniewski na koniu szpakowatym, z szablą. Imć pan Adam Macieiewski na koniu gniadym, z szablą. Imć pan Franciszek Pacenko na koniu gniadym z szablą. Imć pan Kazimierz Hlebowicz na koniu kasztanowatym, z szablą. Imć pan Józef Hlebowski na koniu wilczatym, z szablą.

Okolica Jotkowice. Imć pan Stanisław Lechowicz Jotkowski na koniu skarogniadym, z szablą. Imć pan Marcin Cidzik na koniu gniadym, z szablą. Imć pan Józef Jotkowski na koniu białym, z szablą y pistoletami. Imć pan Franciszek Jotkowski na koniu gniadym, z szablą. Imć pan Stanisław Jotkowski na koniu wilczatym, z szablą. Imć pan Symon Cidzik na koniu płowym, z szablą. Imć pan Jerzy Cidzik na koniu karym, z szablą. Imć pan Jakub Jotkowski na koniu gniadostrokatym, z szablą. Imć pan Antoni Cidzik na koniu gniadym, z szablą. Imć pan Jan Krasowski na koniu karym, z szablą. Imć pan Antoni Cidzik na koniu płowym, z szablą. Imć pan Mikołay Cidzik na koniu gniadym, z szablą. Imć pan Antoni Jotkowski na koniu kasztanowatym, z szablą. Imć pan Maciey Cidzik na koniu gniadym, z szablą. Imć pan Bartłomiey Jotkowski na koniu gniadym, z szablą. Imć pan Stanisław Jotkowski na koniu płowym, z szablą. Imć pan Jan Steckiewicz na koniu kasztanowatym, z szablą. Imć pan Michał Zaniewski na koniu gniadym, z szablą. Imć pan Jan Cidzik na koniu kasztanowatym, z szablą. Imć pan Stanisław Jotkowski na koniu szpakowatym, z szablą. Imć pan Stefan Jotkowski na koniu kasztanowatym, z szablą. Imć pan Jerzy Krasowski na koniu płowym, z szablą. Imć pan Mikołay Jotkowski na koniu gniadym, z szablą. Imć pan Symon Jotkowski na koniu cisawym, z szablą. Imć pan Adam Cidzik na koniu karym, z szablą. Imć pan Jerzy Jotkowski na koniu białym, z szablą. Imć pan Jan Jotkowski na koniu kasztanowatym, z szablą. Imć pan Józef Jotkowski na koniu płowym, z szablą y pistoletami. Imć pan Marcin Jotkowski na koniu karym, z szablą. Imć pan Jan Jotkowski na koniu myszatym, z szablą. Imć pan Maciey Jotkowski na koniu gniadym, z szablą. Imć pan Franciszek Jotkowski na koniu płowym, z szablą. Imć pan Jan Jotkowski na koniu gniadym, z szablą. Imć pan Michał Jotkowski na koniu dropiatym, z szablą. Imć pan Jerzy Lachowicz Jotkowski na koniu szpakowatym, z szablą. Imć pan Andrzey Jotkowski na koniu wilczatym, z szablą. Imć pan Jan Cidzik na koniu białym, z szablą. Imć pan Jakub Cidzik na koniu karym z szablą. Imć pan Stanisław Cidzik na koniu kasztanowatym, z dzidą. Imć pan Jan Jotkowski na koniu białym, z szablą. Imć pan Kazimierz Kubiński na koniu myszatym, z szablą. Imć pan Michał Cidzik na koniu szpakowatym, z szablą. Imć pan Michał Jotkowski na koniu gniadym, z szablą. Imć pan Adam Jotkowski na koniu gniadym, z dzidą. Imć pan Jan Cidzik na koniu płowym, z szablą. Imć pan Krzysztof Cidzik na koniu myszatym, z szablą. Imć pan Marcin Jotkowski pieszy, z szablą. Imć pan Jerzy Jotkowski pieszy, z szablą. Imć pan Jerzy Cydzik pieszy, z szablą. Imć pan Piotr Cydzik pieszy, z szablą. Imć pan Jerzy Jotkowski pieszy, z szablą. Imć pan Antoni Jotkowski pieszy, z szablą. Imć pan Antoni Zaniewski pieszy, bez broni. Imć pan Marcin Jotkowski pieszy, z dzidą. Imć pan Bartłomiej Zaniewski pieszy, bez broni. Imć pan Antoni Staniewski pieszy, z szablą. Imć pan Kazimierz Cidzik pieszy, z szablą. Imć pan Józef Zaniewski pieszy, z szablą. Imć pan Jerzy Cidzik pieszy, z szablą. Imć pan Antoni Jotkowski pieszy, bez broni. Imć pan Tadeusz Jotkowski pieszy, z szablą. Imć pan Maciey Jotkowski pieszy, bez broni. Imć pan Tomasz Jotkowski pieszy, bez broni. Imć pan Maciey Jotkowski pieszy, bez broni. Imć pan Adam Jotkowski pieszy, z szablą. Imć pan Stanisław Tomkiewicz Jotkowski pieszy, z szablą. Imć pan Wawrzyniec Jotkowski bez broni. Imć pan Bartłomiey Cidzik sirota pieszy, bez broni.

Okolica Żukiewicze. Imć pan Józef Kuchański na koniu wilczatym z szablą. Imć pan Piotr Kraśnicki na koniu cisawym, z szablą. Imć pan Felicyan Kulikowski na koniu karym, z szablą. Imć p. Michał Antuszewicz pieszy, z szablą. Imć pan Adam Kulikowski na koniu gniadym, z szablą, pistoletami. Imć pan Józef Kulikowski na koniu karym, z szablą. Imć pan Michał Kraśnicki na koniu dereszowatym, z szablą. Imć pan Michał Jotkowski na koniu szpakowatym, z szablą y pistoletami. Imć pan Jerzy Jotkowski na koniu cisawym, z szablą. Imć pan Stefan Antuszewicz na koniu gniadym, z szablą. Imć pan Adam Jotkowski na koniu tarantowym, z szablą. Imć pan Mikołay Rocha na koniu gniadym, z szablą. Imć pan Jakub Jodkowski na koniu karym, z szablą. Imć pan Bartłomiey Jodkowski na koniu karym, z szablą. Imć pan Antoni Kulikowski na koniu płowym, z szablą. Imć pan Marcin Pancewicz na koniu karym, z szablą. Imć pan Adam Jotkowski na koniu gniadym, z szablą. Imć pan Piotr Jotkowski na koniu płowym, z szablą. Imć pan Stefan Kraśnicki na koniu karym, z szablą y pistoletami. Imć pan Piotr Mągolin na koniu karym, z szablą y pistoletami. Imć pan Felicyan Kraśnicki na koniu gniadym, z szablą. Imć pan Ludwik Kraśnicki na koniu karym, z szablą y pistoletami. Imć pan Andrzey Antuszewicz na koniu białym, z szablą. Imć p. Piotr Jotkowski na koniu białym, z szablą. Imć p. Ludwik Zaniewski na koniu płowym, z szablą. Imć pan Jerzy Sarosiek na koniu gniadym, z szablą. Imć pan Jan Antuszewicz na koniu karym, z szablą. Imć pan Stefan Pancewicz na koniu szpakowatym, z szablą doniosł. że brat iego chory. Imć pan Teodor Kulikowski na koniu cisawym, z szablą y pistoletami. Imć pan Jakub Pancewicz na koniu karym, z szablą. Imć pan Piotr Daszko na koniu myszatym, z szablą. Imć pan Józef Cidzik z Misiewicz na koniu karym, z szablą. Imć pan Krzysztof Kulikowski na koniu gniadym, z szablą. Imć pan Józef Macieiewski na koniu cisawym, z szablą. Imć pan Symon Zaniewski pieszy, bez broni. Imć pan Józef Antuszewicz bez broni, pieszy. Imć pan Józef Pancewicz pieszy, z szablą. Imć pan Marcin Micewicz na koniu gniadym, z szablą y pistoletami, na mieyscu imci pani Antoniney Krupowiczowey z Dmisiewicz.

Okolica Zaniewicze. Imć pan Józef Kraśnicki na koniu gniadym, z szablą y pistoletami. Imć pan Dominik Zaniewski na koniu kasztanowatym, z szablą y pistoletami. Imć pan Jan Zaniewski na koniu cisawym, z szablą, dał obmowę że chory brat iego. Imć pan Jan Biergiel na koniu płowym, z szablą. Imć pan Jerzy Biergiel na koniu dereszowatym, z szablą. Imć p. Antoni Strzałkowski na koniu cisawym, z szablą. a brat chory. Imć pan Antoni Zaniewski na koniu gniadym, z szablą. Imć pan Michał Zaniewski na koniu karym, bez broni. Imć pan Gabryel Zaniewski na koniu gniadym, z szablą y karabinem. Imć pan Antoni Zaniewski na koniu szpakowatym, z szablą. Imć pan Stanisław Zaniewski na koniu siwym, z szabla. Imć pan Antoni Zaniewski na mieyscu imci pani Jerzyney Zaniewskiey prezentował się na koniu gniadym, z szablą. Imć pan Antoni Zaniewski na koniu gniadym, przy szabli. Imć pan Wawrzyniec Zaniewski na koniu gniadym, z szablą. Iego mość pan Piotr Zaniewski na koniu karym, z szablą. Imć pan Bartłomiey Biergiel na koniu gniadym, z szablą. Imć p. Jan Zaniewski na koniu wilczatym, z szablą. Imć p. Józef Zaniewski na koniu gniadym, z szablą y karabinem. Imć pan Piotr Zaniewski na koniu cisawym, z szablą. Imć pan Józef Zaniewski na koniu karym z szablą y karabinem. Imć pan Piotr Zaniewski na koniu gniadym, z szablą. Imć p. Jerzy Steckiewicz, z szablą y karabinem. Imć pan Jan Zaniewski na koniu strokatym, z szablą. Imć p. Mikołay Zaniewski na koniu gniadym, z szablą. Imć p. Maciey Biergiel na koniu myszatym, z szablą y karabinem. Imć pan Jakub Zaniewski na koniu białym, z szablą. Imć pan Ludwik Zaniewski na koniu cisawym, z szablą. Imć pan Adam Zaniewski na koniu dereszowatym, z szablą y karabinem. Imć pan Paweł Biergiel na koniu karym, z szablą. Imć pan Jan Zaniewski na koniu gniadym, z szablą. Imć pan Jerzy Zaniewski na koniu gniadym, z szablą. Imć pan Józef Żukowski na koniu karym, z szablą. Imć pan Jan Zaniewski na koniu łosiowatym, z szablą y karabinem. Imć pan Adam Steckiewicz na koniu karym, z szablą. Imć pan Franciszek Zaniewski na koniu wilczatym, z szablą. Imć pan Józef Zaniewski na koniu gniadym, z szablą. Imć pan MichałZaniewski na koniu gniadym, z szablą. Imć pan Antoni Zaniewski pieszy z dzidą. Imć pan Bazyli Zaniewski pieszy. z dzidą. Imć pan Paweł Zaniewski pieszy, bez broni. Imć pan Mikołay Jotkowski pieszy, bez broni. Imć pan Antoni Zaniewski na koniu karym, z szablą y pistoletami.

U tego regestru popisowego ichmościów panów obywatelów powiatu Grodzieńskiego, podpisy rąk, tak wielmożnego imci pana chorążego, iako też y wielmożnych ichmościów panów urzędników ziemskich, temi wyrażone słowy: Michał Józef Eysymont – chorąży powiatu Grodzieńskiego mp., imć pan Benedykt Alexandrowicz – sędzia ziemski powiatu Grodzieńskiego, Marcin Jan Nepomucen Olizarowicz – sędzia ziemski powiatu Grodzieńskiego, Michał Politalski – sędzia ziemski powiatu Grodzieńskiego, Michał Wołkowicki – sędzia ziemski powiatu Grodzieńskiego.

Po których podpisach sequitur: regestr Tatarów w prześwietnym powiecie Grodzieńskim possesyą maiących na dobrach ziemskich lennych y dożywotnich, do władzy imci pana Alexandra Murzy-Krzeczowskiego – chorążego ziemskiego tatarskiego Septembra trzydziestego dnia stawaiących a czwartego dnia Oktobra popisuiących: Imć pan Alexandr Murza Krzeczowski – chorąży ziemskiego tatarski, na koniu szpakowatym, ze wszelkim moderunkiem do woyny zgodnym, z pocztem na koniu gniadym, z pistoletami y szablą. Imć pan Józef Dąbrowski pocztowy, na mieyscu imci pana Macieia Skirmunta Murzy, na koniu cisawym, z szablą y pistoletami. Imć pan Jan Iwaszkiewicz na mieyscu imci pana Musztafa Murzy Tatarskiego Baranowskiego – rotmistrza iego królewskiej mości, na koniu cisawym zgodnym do woyny, z szablą y pistoletami. Imć pan Jerzy Chalecki na mieyscu imci pana Chaleckiego – rotmistrza iego królewskiej mości, prezentował się na koniu morozowatym, z szablą y pistoletami. Imć pan Alexander Jabłoński – rotmistrz iego królewskiej mości, na koniu gniadym, z szablą y pistoletami. Imć pan Alexander Popławski – porucznik iego królewskiej mości, na koniu gniadym, do woyny zgodnym, z szablą y pistoletami. Imć pan Jan Wilczyński na koniu gniadym, z szablą, pistoletami. Imć pan Jakub Sokołowski na koniu kasztanowatym, do woyny zgodnym, z szablą, pistoletami. Imć pan Symon Stodolnik na mieyscu imci pana Samuela Murzy-Krzeczowskiego – porucznika iego królewskiej mości, na koniu karym, z szablą, pistoletami y karabinem. Imć p. Abraham Talkowski na koniu kasztanowatym, z szablą y pistoletami. Imć pan Jan Jabłoński – chorąży iego królewskiej mości, na koniu gniadym, z szablą y pistoletami. Imć pan Józef Sewerin Mołna na koniu gniadym, z szablą y pistoletami. Imć pan Jan Makowiecki ma mieyscu imci pana Mustafy Ledzińskiego, na koniu strokatym, ze wszelkim porządkiem. Imć pan Tomasz Zabłocki na koniu cisawym, z szablą, pistoletami. Imć pan Dawid Bazarewicz na koniu siwym, z szablą, pistoletami. Imć pan Alexander Łoś na koniu białym, z szablą y pistoletami. Imć pan Jan Jabłoński na koniu karym, z szablą y pistoletami. Imć pan Abraham Łodziński na koniu gniadym, z szablą y pistoletami. Imć pan Abraham Smolski na koniu karym, z szablą y pistoletami. Imć pan Bartłomiey Samuelowicz na mieyscu imci pana Zacharyasza Murzy-Baranowskiego, na koniu białym, ze wszelkim moderunkiem, to iest, z szablą y pistoletami. Imć pan Dawid Bielicki na koniu gniadym, z szablą y pistoletami. Imć pan Samuel Wiosnowski na koniu strokatym, z szablą y pistoletami. Imć pan Dawid Szweryn, poczet stawił na koniu cisawym, z szablą, pistoletami y karabinem. Imć pan Alexander Aldukiewicz na koniu kasztanowatym, z szablą y pistoletami. Pan Józef Szpakowski na mieyscu imci pana Samuela Jabłońskiego, na koniu kasztanowatym, ze wszelkim moderunkiem. Maciey Bialawicki na mieyscu imci pana Abrahama Murzy-Oleiewskiego – rotmistrza iego królewskiey mości, na koniu cisawym ze wszelkim moderunkiem. Imć pan Zacharyasz Chalecki – chorąży iego królewskiey mości, na koniu siwym, zgodnym do woyny, w należytym porządku. Imć pan Jan Mucha na koniu karym, z szablą y pistoletami. Imć pan Musztafa Michałowski na koniu gniadym, z szablą y pistoletami. Imć pan Józef Michałowski na koniu gniadym, ze wszelkim porządkiem. Imć pan Rafał Radliński na koniu karym, ze wszelkim moderunkiem. Imć pan Maciey Wysocki na koniu gniadym, z szablą y pistoletami. Imć pan Paweł Rymkiewicz na mieyscu imci pana Rodziewicza – rotmistrza iego królewskiey mości.

Po skończonym którym popisu tatarskiego regestrze podpisy iterum tak wielmożnego imci pana chorążego, iako też y wielmożnych ichmościów panów urzędników ziemskich, w te słowa: Michał Józef Eysymont – chorąży powiatu Grodzieńskiego mp., Wielmożny imć pan .Benedykt Alexandrowicz – sędzia ziemski powiatu Grodzieńskiego. Marcin Nepomucen Olizarowicz – sędzia ziemski powiatu Grodzieńskiego. Michał Politalski – sędzia ziemski powiatu Grodzieńskiego mp., Michał Wołkowicki – sędzia ziemski powiatu Grodzieńskiego. Który to takowy regestr popisowy, za podaniem onego przez wyż wyrażonego iegomościa do akt, iest do xiąg grodzkich Grodzieńskich spraw wieczystych przyięty y wpisany.