Баранская Преображенская церковь и ее приход

Бараньская прэабражэнская царква Аршанскага ўезда 1860-1918. Фонд 2362.

Гісторыя царквы… перабудавана у 1704 і 1857 гг. На 1917 год у прыход уваходзілі: с.Барань, в.Зайцева, Забалацце, Веравойша, Балбасава, Клюшнікаў, Чэрвіна, Ерамковічы, Усцье, Целенцеева, Татарск, Галоч(ш)ева. (ф. 2362. воп.1, спр.9, л.13.) На тэрыторыі прыхода школы: Забалацце, Веравойшы, Ерамковічы, Усцье, Калачев, Целенцеева, Татарск, Барань.

Вопіс 1.

№1. Метрнігі смерці за 1860-1871 гг.

№2. М.к. аб шлюбах за 1862-1871 гг.

№3. М.к. смерці за 1871-1879 гг.

№4. М.к. смерці за 1880-1881 гг.

№5. М.к. аб шлюбах за 1881 гг.

№6. М.к. смерці за 1888-1892 гг.

№7.М.к. аб шлюбах за 1912-1918 гг.

№8. Кліравыя ведамасці за 1916 гг.

№9. Кліравыя ведамасці за 1917 гг.

№10. М.к. смерці за 1897-1902 гг.